LO

Staten bör ansvara för att det finns offentlig statistik över maktelitens löneutveckling

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 14:09 CEST

LOs styrelse i brev till statsrådet Hans Karlsson:
Staten bör ansvara för att det finns offentlig statistik över maktelitens löneutveckling

LO har sedan 1999 undersökt och redovisat inkomstutvecklingen för 200
elitpositioner i Sverige. Syftet har varit att i brist på offentlig
statistik ge underlag för en samhällsdebatt om inkomstskillnaderna i
Sverige

- En öppen diskussion om inkomstutvecklingen i samhället är nödvändig för
en demokrati. Därför måste också maktelitens löner och förmåner redovisas
offentligt. Det är däremot inte rimligt att LO ska ansvara för att dessas
villkor blir kända, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin

Ända sedan LO startade sina studier över maktelitens inkomstutveckling har
LO krävt att Statistiska Centralbyrån bör få i uppdrag att årligen
redovisa maktelitens inkomster. Kravet framfördes också vid förra höstens
tillväxtsamtal med regeringen.

- När vi nu upprepar kravet förväntar vi oss att regeringen tar initiativ
till att det fortsättningsvis finns offentlig statistik över
löneutvecklingen bland de ledande företrädarna i offentlig och privat
verksamhet, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.