Finansförbundet

Staten bör vara representerad i Nordeas styrelse

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 15:19 CET

Såväl Anders Borg som Peter Norman har med rätta kritiserat Nordea – och andra företag – för att ha allt för höga avkastningsmål. I Nordeas fall handlar det om 15 procent.

Att detta med nödvändighet drabbar de anställda i form av kostnadsbesparingar och därmed personalminskningar tycks tyvärr vara en naturlig följd. Nordea har ju bestämt att 2 000 anställda ska bort från banken.

- Det finns anledning att befara att andra banker kan göra likartade bedömningar – att nå höga avkastningsmål genom att minska personalstyrkan. Långsiktigt lönsam bankverksamhet förutsätter förtroende från kunderna. Detta i sin tur förutsätter en god service som bara kan upprätthållas med tillräckligt mycket personal, säger Lillemor Smedenvall, Finansförbundets ordförande.

- Att ha synpunkter på bankernas avkastningsmål är lätt även för finans- och finansmarknadsministrarna och kan till och med förefalla populistiskt om man inte är beredd att ta sitt ägaransvar fullt ut.

- Staten är näst största ägare i Nordea men har valt att inte ha någon ledamot i bankens styrelse. Vi uppmanar därför regeringen att via sin representant i valberedningen se till att man vid årsstämman den 22 mars utser en styrelserepresentant även för den svenska staten. Först då kan man ta sitt fulla ägaransvar.

FINANSFÖRBUNDET

Lillemor Smedenvall                                                     Per Karlberg

Förbundsordförande                                                     Förbundssekreterare

070-638 03 91                                                               070-413 03 20