Boverket

Staten ger stöd till planering för vindkraft

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:57 CET

Boverket har lämnat ett förslag till regeringen om genomförandet av ett stöd till planering av vindkraftsanläggningar. Stödet riktar sig främst till kommuner. Även kommunala och regionala samverkansorgan samt länsstyrelser kan söka pengar. Det är första gången på 30 år som kommunal planering kan få statligt stöd.

Stödet till kommunernas planering för utbyggnad av vindkraft är ett regeringsförslag. 60 miljoner kronor ska delas ut under en tvåårsperiod åren 2007-2008. Boverket föreslås få ansvar för fördelning av medlen.

- Ett viktigt syfte är att öka utbyggnaden av vindkraft, men också att detta sker med god planering, säger Boverkets generaldirektör Ines Uusmann. Det är också mycket viktigt att medborgarna får vara med i processen, projekt där detta underlättas ska gynnas.

Riksdagen beslutade för fyra år sedan om ett mål för en kraftig utbyggnad av vindkraften, som år 2015 ska ge 10 TWh per år. Det är i runda tal en tiodubbling av dagens nivå. Nyligen kom vindberäkningar som visar att möjligheterna till utbyggnad av vindkraft är större än man hittills har trott. Därför finns ett stort behov av att snabbt få fram planer som ger förutsättningar för en genomtänkt utbyggnad.

Stöd till kommunal planverksamhet är mycket ovanligt. För 30 år sedan gavs särskilda bidrag till uppbyggnaden av kommunal översiktsplanering.

Läs mer om Boverkets förslag Länken öppnas i nytt fönster: http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2548

Ytterligare upplysningar:
Robert Johannesson, utredare Boverket, tfn 0455-35 31 39, 0701-85 31 39
Elisabet Lundgren-Alm, vindkraftsamordnare i V. Götalands län, 0705-80 55 76
Ingemar Lönnbom, pressansvarig, Boverket, tfn 0455-35 31 02, 0701-85 31 02