Engström & Hellman AB

Staten krävs på två miljoner kronor för underlåtenhet att åtala ordningsvakter

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 07:55 CEST

Sarriy Anani som blev allvarligt misshandlad av ordningsvakter från Securitas kräver med hänvisning till Europakonventionen skadestånd från staten med två miljoner kronor. Skadeståndet skall betalas dels på grund av att ordningsvakterna utsatt honom för omänsklig och förnedrande behandling, dels på grund av att staten, trots övertygande bevisning, aktivt valt att inte åtala gärningsmännen.

Det var 1998 som Sarriy Anani utsattses för misshandel vid tunnelbanestationen Slussen i Stockholm. Misshandeln föregicks av att Sarriy hade ifrågasatt några ordningvakternas gripande av en ung kvinna. Han fördes därför av vakterna till ett slutet rum där han misshandlades svårt. Än i dag lider han bland annat av synnedsättning och posttraumatiskt stressyndrom. Polisanmälan mot ordningsvakterna lades ned av åklagare Ulf Blendow. Istället åtalades Sarriy Anani för våldsamt motstånd - men friades helt av tingsrätten som konstaterade att Sarriy inte agerat felaktigt eller brottsligt.  

Något gehör för sin begäran om överprövning av beslutet att lägga ned förundersökningen mot vakterna fick han inte - vare sig av överåklagaren eller riksåklagaren. 

- I ett demokratiskt samhälle kan vi inte acceptera att ordningsvakter som förordnats av staten undgår straff för brottsliga gärningar som de utför i tjänsten. Det är inte heller godtagbart att rättsväsendet regelmässigt och slentrianmässigt lägger ner förundersökningar mot ordningsvakter utan utredning, säger Sarriys juridiska ombud Fredrik Engtröm. 

Då ingen ställdes till svars för övergreppen mot honom tvingades Sarriy Anani att på egen bekostnad väcka talan mot Securitas - med risk att vid förlust behöva betala inte bara kostnaderna för sitt eget ombud utan också bevakningsföretagets kostnader. Rättsprocessen avslutades inte förrän 2007 - nio år efter skadans uppkomst. Samtliga rättsinstanser gick på Sarriys linje och konstaterade att vakterna var skyldiga till hans skador och att Securitas därför var skyldiga att betala ersättning till honom. 

Domen mot Securitas påverade dock inte åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen mot ordningsvakterna. 

- I detta fall har min klient friats från alla brottsmisstankar. Dessutom har såväl tingsrätt som hovrätt ansett att min klients skador orsakats av ordningsvakternas övergrepp mot honom. Trots detta tyckte åklagare Ulf Blendow att ordningsvakternas berättelse varit mer trovärdig. Det ligger nära till hands att ifrågasätta om åklagaren faktiskt varit opartisk vid beslutet att lägga ned förundersökningen, konstaterar Fredrik Engström. Än idag har alltså ingen av ordningsvakterna behövt stå till svars för sina handlingar. Såvitt min klient känner till arbetar också åtminstone en av vakterna kvar hos Securitas, fortsätter han. 

 

För mer information kontakta: 

Jur.kand Fredrik Engström, ombud för Sarriy Anani.  
Tel: 031-77 66 571 (direkt) eller 031-77 66 500 (Växel) 
E-post: fredrik.engstrom@engstromhellman.se