Näringsdepartementet

Staten lägger fram eget förslag om ersättningar för ledande befattningshavare i Nordea

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 16:52 CET

Staten lägger inför Nordeas stämma fram ett eget förslag om ersättningar till ledande befattningshavare i Nordea. Förslaget syftar till att ta bort rörliga ersättningar till ledningen.

Förslaget innebär att Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att leverera i enlighet med Nordeas kort- och långsiktiga mål. De ledande befattningshavarna ska inte kunna erbjudas rörlig lönedel och inte heller kunna delta i det långsiktiga incitamentsprogrammet. I övrigt överensstämmer förslaget med styrelsens förslag.

- Regeringen har tydligt tagit ställning mot vad vi anser vara en osund bonuskultur. Vi anser inte att rörliga ersättningar är ett bra sätt att premiera företagsledningar. Regeringens linje är att vi i företag med statligt ägande ska ändra ersättningssystemen och helt ta bort de rörliga ersättningarna för ledningarna. Det gäller även i Nordea, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66