KOMPASS

Staten måste avsätta medel för en pionjärbana för spårbilar

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2013 17:46 CEST

Stora investeringar görs idag i infrastruktur som tåg, väg, buss och tunnelbana. Detta anser vi är bra. Många nya trafiksystem behöver emellertid också komma fram, som automatiska transportsystem, t.ex. spåbilar. Dessa kommer tyvärr ofta i skymundan i den rådande trafik- och samhällsplaneringen.

Nätverket Kompass vill att regering, myndigheter och trafikhuvudmän satsar på modern och miljövänlig transportteknik, dvs. kompletterande system i form av spårbil. Vi företräder femton kommuner som tagit fram förstudier eller är på väg att göra det. Med få undantag har resultaten från dessa förstudier varit positiva eller mycket positiva. Vi vill nu att den nya miljövänliga trafiktekniken ska komma fram. Systemen kan dessutom med fördel drivas med solenergi och vindkraft. Möjligheterna att utveckla tekniken för export och nya jobb är också avsevärda.
 
Nätverket Kompass föreslår på sitt årsmöte i maj 2013 att regeringen avsätter medel till en pionjärbana för spårbilar i en svensk kommun.
 
Ytterligare information från Hans Lindqvist, ordförande i Kompass 070-5485819 och Ewa Lofvar Konradsson, 0766-482730 vice ordförande i Kompass.
 
/Hans Lindqvist och Ewa Lofvar-Konradsson   Magnus Hunhammar, IST 
Hans Lindqvist (c), ordförande och Ewa Lofvar-Konradsson (mp), vice ordförande i nätverket Kompass
   

KOMPASS - KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar - är en politiskt och leverantörsobunden organsation. För närvarande har vi tolv medlemskommuner samt ytterligare tre intressentkommuner som totalt representerar ca 1 miljon invånare. Mer om oss hittar du på http://www.spårbilar.se.