Lärarnas Riksförbund

Staten måste garantera likvärdighet i skolan

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 14:38 CEST


Skolinspektionens publicerar i dag granskningar som visar stora brister i den nationella likvärdigheten.

- Detta har vi påpekat och varnat för i flera år. Vi i Lärarnas Riksförbund har drivit kampen för en likvärdig skola sedan början av 1990-talet, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Föga förvånande påtalar inspektionen stora brister i den nationella likvärdigheten. Framför allt konstateras att skolan lider av ett styrningsproblem. De 290 kommunala huvudmän och många privata aktörer skapar tillsammans en spretig skolverksamhet med högst varierande kvalitet.

 

- Staten har abdikerat från ett av sina absolut viktigaste uppdrag, att se till att alla får en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

 

TV-programmet Uppdrag granskning visade igår på konsekvenserna av 15 års skolpolitiska reformer. Kunskapsresultaten sjunker. En marknad för riskkapitalister har vuxit fram. Jakten på vinst bidrar till sämre undervisning och orättvis betygsättning. Skolverket lyfter fram de negativa konsekvenserna av det fria skolvalet och decentraliseringen av den svenska skolan.

 

- Förespråkarna av en kommunal skola har mycket att stå till svars för. Nu måste vi mobilisera för ökat statligt ansvar.

 

Lärarnas Riksförbund har utarbetat ett förslag till modell för statlig finansiering av skolan. Modellen kan tjäna som underlag för de förändringar som kommer att krävas oavsett valutgång.

För kommentarer: Metta Fjelkner, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar: David Hulth Wallgren, vik presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.