Villaägarnas Riksförbund

Staten måste ta ansvar för jordskred orsakade av klimatförändringar

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 13:24 CEST

Sverige behöver en samlad strategi för att hantera de rasrisker som ett förändrat klimat medför. Frågan aktualiserades på nytt vid torsdagens jordskred i Dingle i Bohuslän. Villaägarna anser att statens ansvar för liknande naturolyckor nu måste klargöras.

– När klimatet förändras ökar risken för allvarliga jordskred. Händelsen i Dingle visar att detta är ett reellt problem som samhället behöver ta tag i omgående, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Störst är risken för skred i Göta älvdalen, som ligger nära Dingle. Statens geotekniska institut (SGI) har analyserat situationen där fram till år 2100 och har bland annat föreslagit att regeringen avsätter 4-5 miljarder kronor för åtgärder som ska minska dagens skredrisk och också förebygga framtida försämringar.

– Villaägarna ställer sig bakom SGI:s åtgärdsprogram; det allmänna bör ta ett tydligare ansvar för naturolyckor – istället för den enskilde. Det är dags att även regeringen tar ställning för SGI:s förslag, säger Joacim Olsson.

– Idag har den enskilde fastighetsägaren ett primärt ansvar för att skydda sin egendom – Villaägarna anser att detta är orimligt när det gäller naturolyckor. Frågan är vad en enskild småhusägare kan göra för att skydda sin fastighet mot jordskred, avslutar Joacim Olsson.

Läs Villaägarnas remissvar.

För mer information:
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, tel 070-969 19 40
Lena Södersten, förbundsjurist, tel 073-582 93 49

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.