Swedbank

Statens budgetproposition för 2004: Mellanvalsbudget, många frågetecken kvarstår

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 13:49 CEST

- Budgetpropositionen innehåller inga stora förändringar. Den leder snarast till besvikelse över att så få detaljer presenteras, menar Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken. Många förslag kommer först senare. Inte ens förslaget om begränsning av förmögenhetsskatt som ska gälla för 2003 kommer att läggas fram förrän till våren 2004!

Energiskatterna eldas på - hushållen får frysa
Den fortsatta gröna skatteväxlingen innebär nästa år ytterligare en kraftig höjning av kostnaderna för energi. Skatten för ett eluppvärmt hus höjs med 36 kronor per månad om man förbrukar 25 000 kWh per år. 26 kronor beror på skatteväxlingen och 10 kronor på indexhöjning till följd av inflationen. Med oljeeldning stiger skatten med 136 kronor i månaden om man gör av med 3 m3 per år.

Skatten på inkomster sänks i gengäld med 200 kronor per år. Löntagare, pensionärer och egna företagare får samma skattesänkning. Alltså 16,50 kronor per månad. Med två inkomsttagare i ett hushåll ger skatteminskningen 33 kronor mer i månaden. Den gröna skattesänkningen räcker i vart fall inte till för den som har oljeeldning.

Skattehöjningarna på energi har varit kraftiga under flera år, vilket gräver allt större hål i hushållskassan. Det hushåll som värmer upp sin bostad med olja (3 m3) kommer att betala 5 730 kronor mer i skatt nästa år jämfört med för fyra år sedan. Därtill kommer prishöjningar och moms på dessa. För ett eluppvärmt hus motsvarar skattehöjningen 2 470 kronor mer i skatt (25 000 kWh).

Nu måste hushållen dra ned på värmen!

Skiktgränserna höjs inte fullt ut
Återigen görs avsteg från skattereformen när skiktgränserna för statlig skatt höjs med enbart en procent utöver inflationen i stället för lagstadgade två. Det betyder att skatten per månad blir ca 45 kronor högre för den som har en bruttolön mellan 25 730 kr och 38 240 kr och ca 65 kronor högre för den som har inkomster därutöver.

- Det är inte bra att man går ifrån skattereformens intentioner, menar Ylva Yngveson. Ryckigheten med politikernas beslut gör att förutsättningarna ideligen ändras och det blir svårt för hushållen att planera.

Kristallkula behövs
Rättvisa och trygghet är återkommande begrepp i propositionen. Hur ska man tolka beskedet att förslag om begränsningsregel för förmögenhetsskatt ska läggas först i vår men ska gälla retoraktivt för inkomståret 2003? Är det trygghet? Den som inte klarar av att betala skatten har sannolikt redan blivit tvungen att sälja sitt hus. Och varför ska enbart permanentbostaden omfattas? Den som på äldre dar flyttat in i en lägenhet för att kunna ha kvar fritidshuset har plötsligt gjort helt fel. Är det rättvisa?

Fyra varningstecken
1. Arvsskatten måste tas bort från och med 22 september!
Småhusägare säger att de får en kalldusch när de ser hur stor arvsskatten blir när någon av makarna går bort.
– Det minsta man kan begära när förslaget nu har blivit försenat, är att låta reglerna gälla från och med idag, den 22 september. Då skulle oron minska för många, säger Ylva Yngveson. Man visar annars en avsaknad av respekt för den enskilda individen.

2. Låt inte ändringar i sjukförsäkringen leda till utestängning!
Läggs mer och mer ansvar för sjukskrivningarna över på arbetsgivarna leder det till större försiktighet vid anställningstillfället. Arbetsgivarna kommer knappast att vilja öka sitt risktagande. Därför kan den som har någon sjukdom eller handikapp lätt hamna utanför arbetsmarknaden och därigenom få sämre generell välfärd.

3. Ta bort skadliga skatter!
Detaljregler och begränsningsregler i all ära, men varför kan man inte ta radikala grepp och avskaffa skatter som bara leder till åtgärder för att komma runt dem. Förmögenhetsskatt och arvsskatt är tydliga exempel. För många enskilda hushåll är fastighetsskatten orimligt hög och måste sänkas. Bara existensen av en begränsningsregel säger allt.

4. Låt miljöförbättrande åtgärder leda till lägre fastighetsskatt!
Förslag läggs senare i höst om skattereduktion för kostnader som förbättrar miljön. Det gäller installation av isolerglas i äldre hus och biouppvärmningssystem i nya. Men åtgärderna leder i sin tur till högre taxeringsvärde och därmed högre årlig fastighetsskatt. Detta är motsägelsefullt. I rimlighetens och miljöns namn borde detta i stället sänka fastighetsskatten.

Förslag som kommer att läggas senare
Skattereduktion för miljöförbättrande åtgärder, föreslås gälla från 2004.
Dämpningsregel för fastighetsskatt, föreslås gälla från 2004.
Begränsningsregel för förmögenhetsskatt. Förslag först 2004, men föreslås gälla från 2003.
Fri tandvfrån 2004.ård ska förmånsbeskattas, föreslås gälla
Avdragsregler för dubbel bosättning ska ses över för att underlätta rörlighet.
Tak införs för bruttolöneavdrag för hem-PC med utrustning, föreslås gälla från 2004.
Sjukersättning kan tidsbegränsas till tre år i taget.
Slopad arvsskatt mellan makar och sambor, föreslås gälla från 2004.

Övriga förändringar till 2004
Maxtaxan för förskola. Inkomsttaket höjs från 38 000 kronor till 42 000 kronor.
Grundnivån i föräldraförsäkringen föreslås höjas från 150 kr till 180 kr.

Ytterligare information
FöreningsSparbanken (publ), Institutet för Privatekonomi
Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45
Lina Gustafsson, telefon 08-585 916 15
Erika Pahne, telefon 08- 585 916 37