Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk avverkar med bybornas goda minne

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 10:35 CEST

I ett skogsområde i anslutning till byn Vallbo i östra Jämtland har Statens fastighetsverk (SFV) nyligen påbörjat en avverkning. Tack vare en bra dialog mellan rennäringen, byborna och SFV sker nu en hyggesfri avverkning i en flitigt nyttjad rekreationsskog. För SFV, som är certifierade enligt FSC, är det viktigt att ha goda relationer med såväl rennäringen som lokalsamhället.

SFV har påbörjat en avverkning i en rekreationsskog i anslutning till byn Vallbo i Östra Jämtland. Det blir en hyggesfri avverkning, där skogskänslan kommer att finnas kvar.

Under 2007 träffades SFV och byborna i Östra Vålådalen, Vallbo och Fångåmon för att diskutera möjligheterna till avverkning i ett närliggande skogsområde. Skogen används flitigt av både bybor och tillresta som ett rekreationsområde. Men skogen är också virkesrik och en avverkning har setts som rimlig för ägaren, SFV. För Sven Hagström, SFV:s skogvaktare i området, är det viktigt att ta hänsyn till olika användare av skogen, helt i enlighet med FSC (Forest Stewardship Council). Vid samtliga föryngrings­avverkningar som görs har SFV därför samråd med berörda samebyar. I Vallbofallet var det även viktigt att byborna fick vara med.

Efter ett inledande möte med byborna gjordes en planering av området. Därefter träffades SFV och byborna igen för att gå igenom planeringen och för att göra vissa justeringar.

Avverkningen pågår nu sedan ungefär en vecka. Med anledning av detta bjuder SFV intresserade till en träff i skogen för att se resultatet efter avverkningen och för att föra dialogen vidare.

Välkomna till Vallbo tisdagen den 16 september kl 10.00.

Vi träffas vid Elljusspårets start och parkering (se bifogad karta) och vandrar sedan in i skogen. Byborna kommer att representeras genom Holger Kott, SFV genom Sven Hagström och Jan Naumburg. Avverkningsentreprenören kommer också att finnas på plats. SFV bjuder på kaffe och smörgås.

Tid: Tisdagen den 16 september kl 10.00

Plats: Vallbo, vid elljusstartets start och parkering (se bifogad karta)

OSA: Anmäl dig gärna till Jan Naumburg, 070-132 25 44

För mer information:

Pär Färdmo, markchef, 070-6658362, par.fardmo@sfv.se

Sven Hagström, skogvaktare, 070-2507878, sven.hagstrom@sfv.se

Jan Naumburg, informatör, 070-1322544, jan.naumburg@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Fakta SFV Mark:

Statens fastighetsverk förvaltar 870000 ha produktiv skogsmark. Omkring 450000 ha är formellt skyddad som naturreservat och närmare 120000 hektar är frivilligt skyddat. SFV bedriver ett i många fall anpassat skogsbruk på omkring 300000 hektar skogsmark.

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.