Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk bygger till Vasamuseet i Stockholm - Miljonpublik ska få bättre upplevelse

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 14:26 CET

Statens fastighetsverk (SFV) kommer att bygga till Vasamuseet i Stockholm. Det står klart sedan regeringen sagt ja till den beräknade investeringen på 103,5 miljoner kronor. Om- och tillbyggnaden av Vasamuseet ska främst ge Vasamuseet en förbättrad entréfunktion men också större möjlighet till tillfälliga utställningar och en mer funktionell museibutik. Byggnadsarbetena beräknas starta hösten 2011 och avslutas våren 2013.

När Vasamuseet byggdes dimensionerades museet för 600 000-700 000 besökare per år. Sedan öppnandet 1990 har museet haft en konstant ökning av antalet besökare, de senaste åren har siffran varit över 1,1 miljoner. Detta gör Vasamuseet till en attraktion i världsklass och Sveriges i särklass mest besökta museum bland utlandsturisterna. För att klara det ökade publiktrycket är Statens fastighetsverk (SFV) och Statens maritima museer (SMM) överens om att en om- och tillbyggnad är nödvändig.

- Att regeringen nu godkänt vår investering gällande Vasamuseet är ett glädjande besked. Det stora publiktrycket under högsäsong skapar lätt en pressad situation, särskilt vid entrén. Den om- och tillbyggnad vi nu planerar för kommer att leda till att museet bättre kan möta publikströmmarna, säger Ulf Tomner, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Bättre helhetsupplevelse

Om- och tillbyggnaden ska ge Vasamuseet en förbättrad entréfunktion, större möjlighet till tillfälliga utställningar och en mer funktionell och attraktiv museibutik. Syftet är inte att öka antalet besökare totalt utan att på ett bättre sätt välkomna dem som kommer.

- En förbättrad entré kommer att göra skillnad för besökarens helhetsupplevelse. Men tillbyggnaden ger mer än så. I den nya hallen kommer vi att kunna erbjuda fler tillfälliga och internationella utställningar och en mer tillgänglig museibutik. På så vis sprids besökarna ut i museet och det blir inte lika trångt, säger Robert Olsson, chef för Statens maritima museer där Vasamuseet ingår.

I samband med ombyggnaden kommer klimatsystemet att kompletteras så att skeppet även fortsättningsvis bevaras på rätt sätt.

Ursprungsarkitekter bakom ny gestaltning

Månsson Dahlbäck Arkitektkontor fick efter den nordiska arkitekttävlingen 1981, utforma Vasamuseet. Byggnaden utgör ett framstående exempel på nutida svensk arkitektur. Tillbyggnaden, som ska anslutas till den befintliga entrén, kommer att utformas av ursprungsarkitekterna Göran Månsson och Marianne Dahlbäck. Detta för största möjliga samstämmighet med det befintliga museet.

Tillbyggnaden har en lokalarea på ca 1 460 kvm medan ombyggnaden omfattar ca 350 kvm. Just nu pågår projektering. Byggstart är beräknad till hösten 2011.

Mer information om tillbyggnadens gestaltning presenteras inom kort.

För mer information kontakta:

Ulf Tomner, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08 696 72 10, ulf.tomner@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Maria B Andersson, informationschef Vasamuseet, 08 519 548 67, maria.andersson@maritima.se

Pressbilder: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.