Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk bygger upp nedbrunnen lada utanför Strömsholm

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:31 CEST

Statens fastighetsverk (SFV) kommer att uppföra ett nytt spannmålsmagasin på jordbruksegendomen Strömsvik, söder om Strömsholm, där en lada från 1890-talet totalförstördes i en brand den 27 september. Förutom stora mängder spannmål, oljeväxter och lin, gick även kulturhistoriska värden förlorade i branden. Målsättningen är att den nya byggnaden ska stå klar till nästa skörd.

Brandorsaken är ännu inte fastställd, men redan nu står det klart att Statens fastighetsverk kommer att bygga upp ett nytt spannmålsmagasin på jordbruksegendomen Strömsvik. Målsättningen är att den nya byggnaden ska stå klar till nästa skörd. Innan projekteringen av den nya byggnaden kan påbörjas krävs dock en del röjningsarbeten på platsen och kontakter med försäkringsbolag. Ladan användes vid brandtillfället som spannmålstork och stall och innehöll vid branden spannmål, oljeväxter och lin.

- Vår arrendator på Strömsvik är en stor spannmålsproducent och behöver en fungerande spannmålstork till nästa skörd, säger Anders Johansson, jordbruksförvaltare på Statens fastighetsverk. Hur det nya magasinet kommer att se ut är för tidigt att svara på, men vår ambition när vi bygger nytt är att kombinera det moderna lantbrukets krav med de speciella krav som den känsliga historiska miljön ställer. Exteriört kommer magasinet att inspireras av den gamla byggnaden och gårdens övriga bebyggelse.

Fakta om ladan och Strömsvik

Strömsvik uppfördes runt 1890 som bostad för chefen för remontdepån, som hade till uppgift att leverera inridna och inkörda hästar åt armén. Strömsvik hör till Strömsholm, som är en av ett trettiotal jordbruksegendomar som hör till vårt nationella kulturarv och som Statens fastighetsverk har regeringens uppdrag att förvalta för framtiden. Dessa gårdar har spelat en central roll i Sveriges ekonomi och historia.

Den nedbrunna byggnaden uppfördes som ekonomibyggnad i samband med att gården Strömsvik utvecklades till en fristående jordbruksenhet under Strömsholm. Byggnaden var tidstypisk och visade tydliga exempel på jordbrukets utveckling. Olika tidsepoker gick tydligt att utläsa av dess exteriör. Liksom flera andra byggnader på gården tillkom byggnaden under en tid då gården gick från ”djurbaserat jordbruk” med äng och betesmark till att i större omfattning odla och bruka åkermark. De flesta fönster i byggnaden var original. Överbyggnaden av plåt tillkom troligtvis på 1960-70-talet och är typisk för teknikutvecklingen inom spannmålshanteringen då man övergick från att torka spannmål i säckar eller vagnar till att torka spannmål med varm luft.

För mer information kontakta:

Anders Johansson,
jordbruksförvaltare Statens fastighetsverk, 018-56 48 19, anders.johansson@sfv.se

Åsa Carlberg,
pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.