Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk bygger ut ambassaden i Peking

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 11:02 CET

Just nu pågår arbetet med att göra en tillbyggnad på ambassadområdet i Peking, Kina. Personalen på den svenska ambassaden sitter trångt, bland annat på grund av att generalkonsulatet i Kanton lades ned förra året. Nu bygger Statens fastighetsverk (SFV) en kontorsbyggnad på drygt 100 kvm i den bakre delen av trädgården. Byggstarten är planerad till mars 2010.

Sveriges ambassad och ambassadörens residens i Peking ligger på en tomt som Sverige arrenderar från den Kinesiska staten på 60 år, från 1965 till 2025. Tomten ligger i San Li Tun, diplomatområde nr 2 i den nordöstra delen av Peking.

Den nya byggnaden är ritad av Ahrbom & Partner och kommer att kontrastera starkt till den ursprungliga ambassadbyggnaden i grått tegel, ritad 1971-72 av Hando Kask och Nils Ahrbom – far till nuvarande arkitekt Per Ahrbom. Här ska nu skapas plats för fler kontor till utlandsmyndigheten.

- Kina blir en alltmer viktig marknad för världsekonomin. När nu Peking blir regionkontor i Kina behöver utlandsmyndigheten mer plats. Den stora utmaningen när man bygger i Kina är den långa processen för att få tillstånd av de kinesiska byggmyndigheterna. I övrigt ska det bli spännande att se hur arkitekterna matchar den befintliga ambassadbyggnaden på området. Vi ser fram emot att se det färdigt under sommaren, säger Berit Nilsson, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Uppförandet av de svenska ambassadbyggnaderna i Peking pågick mellan september 1971 och oktober 1972. Arkitekter var Nils Ahrbom och Hando Kask. 1998 byggdes konferenssalen Hedinhallen samt ett mindre bostadshus med två små lägenheter, arkitekt för dessa tillbyggnader var Mats Egelius. Under 2003 gjordes en om- och tillbyggnad för viseringskontoret efter ritningar av arkitekten Gunnar Åsell.

Statens fastighetsverk ansvarar för Sveriges statsägda utlandsfastigheter, svenska ambassader, residens och institut, det innebär 130 fastigheter på 72 orter i 65 länder i sex världsdelar.

Pressbild: www.sfv.se

För mer information kontakta:

Helen Axelsson, förvaltare Statens fastighetsverk, 08 696 70 42, helen.axelsson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.