Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk får fyra nya kulturfastigheter för Uggleborg - Bytesaffären mellan Statens fastighetsverk och Vasakronan AB avslutad

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2008 11:36 CEST

Statens fastighetsverk (SFV) säljer fastigheten Uggleborg 12, belägen på Vasagatan, till Vasakronan för 1 304 Mkr. Statens fastighetsverk köper fastigheterna Atomena 1, Kungliga Myntet 1, Ladugårdsbron 14 och Cepheus 2 och 3 av Vasakronan AB för 626 Mkr. Mellanskillnaden uppgår således till 678 Mkr.

 

På initiativ av Statens fastighetsverk och efter ett riksdagsutlåtande om att fastigheter med kulturella värden bör avskiljas från Vasakronan före försäljning gav regeringen SFV i uppdrag att med Vasakronan genomföra ovanstående bytesaffär.

 

- De fyra fastigheter som tillförs SFV är alla kulturhistoriskt intressanta miljöer och passar därför väl in i vårt fastighetsbestånd och förvaltningsuppdrag, säger Bo Jonsson, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

 

Samtliga fyra fastigheter som Statens fastighetsverk nu får i sitt bestånd är centralt belägna i Stockholm. Atomena 1 ligger på Stora Nygatan 2 A-B, Cepheus 2-3 på Svartmangatan 9, Kungliga Myntet 1 på Norr Mälarstrand 6 och Ladugårdsbron 14 vid Blasieholmstorg 8/Nybrokajen 11-13. Den totala lokalarean för de fyra fastigheterna uppgår till ca 14 800 kvm.

 

Nuvarande hyresgäster i ovan nämnda byggnader är bl a Arbetsdomstolen, Rikskonserter, Talarforum i Skandinavien och hitta.se.

 

 

Kort historik för respektive byggnad

 

Atomena 1 (Stora Nygatan 2 A-B)

Byggnaden restes 1640-1644 efter ritningar av den franskättade arkitekten Simon de la Vallée, som vid samma tid också svarade för Riddarhuset alldeles intill. Byggherre var riksamiralen Erik Ryning - en av medlemmarna i drottning Kristinas förmyndarregering.

 

En svår brand härjade i kvarteret kring 1760. Renoveringen gav huset det utseende det har idag, inklusive flyglarna närmast Munkbron.

 

1940 genomfördes en restaurering under ledning av Artur von Schmalensee och 1965 blev det Ryningska huset byggnadsminnesförklarat.

Kungliga Myntet 1 (Norr Mälarstrand 6)

Bakom den vackra porten mot Norr Mälarstrand döljer sig ett stycke svensk industrihistoria. De äldsta husen i miljön är från 1700-talet, men det var med engelsmannen Samuel Owens entré 1809 stora saker började hända i kvarteret.

Den kyrkligt intresserade helnykteristen Owen etablerade Kungsholmens mekaniska verkstad och 1818 konstruerades här landets första ångfartyg för reguljär passagerartrafik. Hårdnande konkurrens tvingade Owen i konkurs och 1850 flyttade Kungliga Myntet in.

Arkitekten Johan Fredrik Åbom, mannen som senare ritade Berns Salonger och Musikaliska Akademien, engagerades för en kompletterande byggnad och från 1850 till 1973 präglades landets mynt i det gulputsade kvarteret på Kungsholmen. Från 1935 fanns också Riksbanken sedeltryckeri här.

 

 

Ladugårdsbron 14 (Blasieholmstorg 8/Nybrokajen 11-13)

I slutet av 1870-talet ritade arkitekt Johan Fredrik Åbom byggnaden med de stora rundbågade fönstren vid Nybrokajen 11-13 för Musikaliska Akademien. Bygganden stod klar 1878 och invigdes av kung Oskar II. Byggnaden, som är välbevarad både interiört och exteriört, återinvigdes 1998 efter en omfattande renovering.

 

Fastigheten i kvarteret Ladugårdsbron omfattar fem huskroppar där huset mot Blasieholmstorg restes redan på 1660-talet och byggdes om 80 år senare. Huset kom att kallas Ministerhotellet eftersom många utländska ambassadörer hyrde våningar på adressen. Senare inreddes huvudvåningen för kanslipresidenten och sedan arkitekten J W Gerss moderniserat huset kom det fram till 1962 att utgöra säte för svenska utrikesministrar.

 

Cepheus 2-3 (Svartmangatan 9)

På en av Gamla stans äldsta gator, och vid stadsdelens största innergård, ligger ett sedan 1995 byggnadsminnesmärkt hus som från början egentligen var tre. Det norra, mot Stortorget har anor från 1420-talet, medan de båda övriga är av något yngre datum. Husen restes för att erbjuda butiksbodar i gatuplanet och bostäder högre upp.

 

År 1780 köpte Kungliga Nummerlotteriet de två södra husen och 1799 införlivades även det äldsta huset med lotteriets verksamhet.

 

1841 lämnade Nummerlotteriet adressen och de tre husen byggdes samman. I den moderniserade fastigheten flyttade istället Sundhetskollegium, senare Medicinalstyrelsen, in.

 

 

För mer information kontakta:

Björn Anderson, chefsjurist Statens fastighetsverk, 08-696 71 65, bjorn.anderson@sfv.se

 

Charlotta Andersson, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08-696 72 45, charlotta.andersson@sfv.se

 

Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

 

Pressbilder: www.sfv.se