Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk och Huseby bruk AB sluter tioårigt samarbetsavtal Gemensam utvecklingsplan ska lyfta Huseby bruk som besöksmål

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 12:06 CET

Statens fastighetsverk (SFV) har idag slutit ett långsiktigt hyresavtal med Huseby bruk AB, som ägs gemensamt av Alvesta och Växjö kommun. Tillsammans med sin hyresgäst har SFV kommit fram till en plan för ett omfångsrikt utvecklingsarbete som ska tillvarata brukets potential och öka kännedomen om Huseby bruk, både i Sverige och utomlands. Ett av målen är att Huseby, genom fler evenemang och bättre öppettider, ska öka antalet betalande besökare till 160 000 per år.

Huseby bruk, strax söder om Växjö, är ett av Sveriges bäst bevarade järnbruk och en viktig del av vårt kulturarv. Här bedrivs sedan länge en publik verksamhet som de senaste åren har utvecklats på ett framgångsrikt sätt. Trots detta finns stor utvecklingspotential för ett än attraktivare besöksmål, det menar Huseby bruk AB och förvaltaren Statens fastighetsverk. Idag har de båda parterna undertecknat ett tioårigt hyresavtal som innehåller en gedigen, gemensam utvecklingsplan för fastigheten.

 

Teman ska styra utvecklingen

En utvecklingsgrupp med representanter från Statens fastighetsverk och Huseby bruk AB kommer att arbeta aktivt med planen som koncentrerats till trädgård, mat, häst och boende. Samtidigt kommer den tidigare ägarfamiljen Stephens och brukets engelska rötter att tas tillvara än mer i brukets profilering.

 

-          SFV:s uppdrag handlar om att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning. Vår gemensamma satsning på Huseby bruk ska skapa förutsättningar för att lyfta bruket som besöksmål, vilket gagnar både besökaren och regionen, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

 

Generösare öppettider och övernattningsmöjligheter

I planerna för Huseby bruks utveckling de närmaste tio åren ingår att arrangera fler evenemang och att öka tillgängligheten då det gäller antalet dagar som bruket ska vara öppet. Ett mål är att antalet betalande besökare ska öka till 160 000 per år, mot dagens ca 100 000. Ett annat viktigt mål är att hitta en bra och attraktiv lösning för övernattning.

 

-          Historiskt sett har bruket spelat en viktig roll i regionens samhällsutveckling. Tillsammans med Statens fastighetsverk önskar vi nu ytterligare stärka Huseby bruks position som värdefullt varumärke. Vi tror mycket på samarbetet och ser fram emot att få sätta planerna i verket, säger Tommy Mases ordförande i Huseby Bruk AB.

 

För mer information kontakta:

Anders Magnusson, förvaltare Statens fastighetsverk, 0455 300 392, anders.magnusson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Sofie Magnusson, Huseby bruk AB, 070 555 20 97, sofie@husebybruk.se

 

Pressbilder: www.sfv.se