Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk renoverar Kungliga biblioteket i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 08:40 CET

Nu är det klart att Kungliga biblioteket i Stockholm, KB, ska byggas om. Den 11 november godkände regeringen Statens fastighetsverks (SFV) hemställan på sammanlagt 65 miljoner kronor. Renoveringen är uppdelad i två delar. I huvudbyggnaden ska kontorsytorna effektiviseras och det inre klimatet förbättras. Därtill kommer Annexet att byggas om och moderniseras.

De senaste åren har KB:s verksamhet och uppdrag utökats, bl a genom samgåendet mellan KB och Statens ljud- och bildarkiv, utvecklingen av ny teknik och ett mer omfattande samordningsansvar. Antalet arbetsplatser har ökat från 250 personer 2006 till 280 personer 2010. Idag hyr KB dessutom externa kontorslokaler för ca 40 personer i anslutning till Humlegården förutom ett sextiotal arbetsplatser som finns i Kv Garnisonen.

-         Genom att vi nu har fått regeringens uppdrag att bygga om i huvudbyggnaden kan kontorsytorna utnyttjas mer effektivt – verksamheten kommer att koncentreras till Humlegården och Garnisonen. Samtidigt kommer vi se till att klimatet, som idag är bristfälligt på sina ställen, förbättras genom att ventilationssystemet ses över, säger Ulf Tomner, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Den inre miljön i KB:s huvudbyggnad är idag otillfredsställande för såväl personal som böcker och annat känsligt material. Temperatur och luftfuktighet varierar mycket under året. Ökningen av antalet anställda har ytterligare ökat belastningen på inomhusmiljön.

Ett mer publikvänligt Annex
Annexet är en modernare tillbyggnad med glasfasad. Användningen av Annexet ska förbättras och moderniseras så att den på ett bra sätt överensstämmer med KB:s verksamhet. Genom ett bättre utnyttjande av Annexet kan hela KB:s publika verksamhet samlas i Humlegården.

-         Just nu för vi diskussioner tillsammans med KB om hur vi på bästa sätt ska göra Annexet mer publikvänligt och flexibelt för verksamheten, säger Ulrika Nylander, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Byggnadsarbetena i huvudbyggnaden beräknas starta under hösten 2011 och vara klart årsskiftet 2012/2013. Annexet väntas stå färdigt 2012. Ingen stängning eller flytt av publik verksamhet kommer att bli nödvändig under byggtiden.

För mer information kontakta:
Ulrika Nylander, förvaltare Statens fastighetsverk, 08 696 72 86, ulrika.nylander@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

Historia
Kungliga biblioteket har sitt ursprung i de svenska kungarnas boksamligar från 1500-talet. Det första biblioteket fanns på slottet Tre Kronor men en stor del av samlingarna förstördes då slottet brann i slutet på 1600-talet. Så småningom kom samlingarnas att förvaras i det tessinska slottets nordöstra flygel.

I mitten av 1800-talet var trångboddheten så akut att frågan om en ny biblioteksbyggnad väcktes. Arkitekten Gustav Dahl fick 1864 uppdraget att skissa på ett nytt bibliotek, inspirerad av de nyligen uppförda biblioteken i London och Paris. Läsesalar och allmänna utrymmen lades i bottenvåningen med magasin ovanför. Stommen var i tegel och gjutjärn och byggnaden hade moderna tekniska installationer och brandsäkerhetsanordningar. På grund av kostnadsskäl fick förslaget omarbetas flera gånger och väl igång gick bygget trögt på grund av 1870-talets tuffa ekonomi. Hösten 1877 stod Kungliga biblioteket klart och vid nyår 1878 slogs portarna upp för allmänheten.


Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.