Finansdepartementet

Statens försäljning av Vasakronan slutförd

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 13:09 CEST

Staten har idag slutfört försäljningen av Vasakronan till AP Fastigheter. AP Fastigheter har erlagt likvid samt övertagit samtliga aktier i Civitas Holding AB, som äger aktierna i Vasakronan. Samtliga villkor för affären är uppfyllda och statens försäljning av Vasakronan är därmed avslutad.

Fakta om affären i korthet:
- Affären värderar fastighetsbeståndet till 41,1 Mdr kr
- Köparen har övertagit nettoskulden och andra åtaganden som värderas till sammanlagt 16,5 Mdr kr
- Aktielikviden är 24,6 Mdr kr, inklusive ränta från 1 januari 2008 till idag, 1 september 2008
- Staten avser att använda köpeskillingen till att betala av på statsskulden
- Konkurrensverket har godkänt affären i konkurrenshänseende


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66-------------------------
Läs mer
-------------------------
Minskat statligt ägande (http://www.regeringen.se/sb/d/8791)