Riksgäldskontoret

Statens lånebehov -12,4 miljarder kronor i juli

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:34 CEST

Statens lånebehov i juli blev -12,4 miljarder kronor (ett överskott). Riksgäldens prognos var ett lånebehov på -9,6 miljarder kronor. Lånebehovet blev därmed 2,8 miljarder kronor lägre än vi räknat med (överskottet blev högre).

Avvikelsen beror i huvudsak på att Premiepensionsmyndigheten placerade cirka 4 miljarder kronor på sitt konto i Riksgälden. Statens övriga in- och utbetalningar (inklusive skatteinkomster) utvecklades i stort sett enligt vår prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 1,5 miljarder kronor, vilket var 0,8 miljarder kronor mer än beräknat.
För tolvmånadersperioden till och med juli uppgick lånebehovet till -91 miljarder kronor (det vill säga ett överskott). Statsskulden var 1 160 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet av statens lånebehov för augusti publiceras den 7 september 2007, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08-613 47 53