Försäkringskassan

Statens ohälsoskuld växer – nu uppe i över 760 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 08:49 CET

Statens skuld till dem som har sjuk- och aktivitetsersättning och personer som är sjukskrivna är nu uppe i 766 miljarder kronor. Det visar beräkningar som Försäkringskassan har gjort.

– Det är en mycket oroväckande utveckling av samhällets framtida utgifter som ligger dold i dagens höga nivå för antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Alla ytterligare insatser som kan sättas in och som lyckas minska antalet kommer att ha stor betydelse såväl för den enskilda som slipper att ställas utanför arbetsmarknaden som för samhällsekonomin, säger Curt Malmborg, generaldirektör, Försäkringskassan.

– Inte minst gäller det att prioritera de unga sjukskrivna och att i ett tidigt skede i försäkringsfallen, verka för att få dem åter i arbete. I Västra Götalands och Västmanlands län pågår ett pilotprojekt, PILA-projektet, med denna inriktning, vilket kommer att utvidgas till nationell nivå. Sannolikt behövs det dock mycket mer omfattande förändringar för att förhindra att unga människor slås ut, säger Curt Malmborg.

Den helt dominerande ersättningsformen i ohälsoskulden består av sjuk- och aktivitetsersättning.

Betalningsåtagandet vid slutet av år 2005 till de befintliga ersättningsmottagarna har beräknats till 731 miljarder kronor. Detta belopp motsvarar över en fjärdedel av BNP. Räknat per ersättningsmottagare uppgår skulden till 1,3 miljoner kronor. Till detta kommer skulden till dem som är sjukskrivna.

Skulden har ökat kraftigt under de senaste tio åren, på grund av dels att antalet nya förtidspensionärer och sjukersatta ökat kraftigt, dels att den förväntade tid som de är kvar i systemet har stigit. Till det sistnämnda har bidragit att det i växande grad är medelålders och yngre personer som beviljats ersättning. Förr var det en starkare dominans av äldre (55 år och över), med kortare tid kvar till 65 år då den vanliga ålderspensionen träder in.

För kommentar
Curt Malmborg, Generaldirektör
08-786 90 01

För information
Hans Olsson
08-786 96 54

Presskontakt 08-786 98 88
Robin Lapidus, Presschef
08-786 97 21, 070-211 97 21

Teresa Janonius, Pressekreterare
08-786 90 12, 073-914 19 25