Kulturdepartementet

Statens stöd till idrotten

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 15:20 CET

Regeringen har idag beslutat om statens stöd till idrotten för 2010. Genom att till stora delar ersätta idrottens bidrag från AB Svenska Spel, med en fast finansiering över statsbudgeten, har regeringen bifallit idrottens önskan om ett stabilt finansieringssystem. Inom ramen för det ökade statsanslaget, som nu uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor, möjliggörs ökade satsningar på bland annat idrottens antidopningsverksamhet, idrottsforskning samt uppbyggnad av ett nationellt kompetenscentrum för att få internationella idrottsevenemang till Sverige. Ökade medel har även beräknats för förberedelser och deltagande vid Olympiska Spel och Paralympics.

Regeringen har tidigare i år beslutat att Riksidrottsförbundet kan använda sammanlagt 212 miljoner kronor till en flerårig samlad förbundsövergripande och behovsprövad elitsatsning inom svensk idrott. Satsningen syftar till att stärka svenska idrottsutövares möjligheter att nå framgångar vid OS, Paralympics och andra internationella mästerskap. En målsättning med en samlad elitorganisation är att tillvarata och vidareutveckla den centrala kompetensen inom Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan stärka såväl barn- och ungdomsidrotten som breddidrotten och göra en gemensam satsning på elitidrotten. För att utveckla elitverksamheten krävs dock att idrottens organisationer ökar sin samverkan, säger kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.



Kontakt:
Cecilia Jehler
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91


Keneth Wising
Departementssekreterare
08-405 42 10