Sigtuna kommun

Statens tillväxtmiljard måste gå till tillväxt!

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 11:30 CET

Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun beslutade på måndagskvällen den 11 februari att tillskriva regeringen med begäran om förändringar i den förestående reformeringen av det kommunala skatteutjämningssystemet.  Bakgrunden är att den ”tillväxtmiljard” som efterlysts av kommunerna i Stockholmsregionen riskerar få en utformning som helt saknar koppling till den faktiska tillväxten i kommunerna. Förslaget presenterades i en promemoria från Finansdepartementet strax före julhelgen.

- Sigtuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner och tar stort ansvar för såväl bostadsbyggande som jobbskapande, kommenterar Kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S). Vi är årets nyföretagarkommun, runt Arlanda skapas en mängd nya jobb, inte minst inom logistikbranschen, och när det gäller bostäder utmärker vi oss genom att ta ett stort ansvar för nyproduktionen också när det står still på många andra håll i länet. Sigtuna är en kommun med en medveten politik för just tillväxt i syfte att skapa livskvalitet och välfärd.

Förslaget till justeringar av skatteutjämningssystemet innebär att kommunen skulle få kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar jämfört med tidigare, en minskning med 22,5 miljoner kronor. De förändringar som Finansdepartementet nu föreslår innebär ytterligare försämringar för Sigtuna kommun, jämfört med Skatteutjämningskommitténs betänkande våren 2011.

- Regeringen förefaller tala med kluven tunga. Om regeringen vill tillföra det kommunala utjämningssystemet en dryg miljard (1.022 miljoner) kronor för att skapa incitament för tillväxt kan man inte göra på det sätt som föreslås i promemorian från Finansdepartementet. Därför kräver vi nu en förändring av förslaget, och hoppas att fler kommuner ska instämma i detta i samband med sina remissvar i mars, avslutar Lars Bryntesson.

Kommunstyrelsens beslut innebär att en skrivelse (bifogas i separat bilaga) undertecknad av kommunens tre kommunalråd ska sändas till Finansdepartementet. Kommunstyrelsens övriga partier (M, Fp, SFS och Kd) begärde respit till den 19 februari om huruvida också dessa företrädare önskar stå bakom kommunens skrivelse till Finansdepartementet.

Presskontakt
Lars Bryntesson (S), Kommunstyrelsens ordförande, genom Martin Rynoson, politisk sekreterare (S), 072-727 67 92