NCC AB

Stationsområde Örnsköldsvik blev Årets Bygge

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 12:06 CEST

Botniabanans sträckning har gett upphov till många nya bygguppdrag. I Örnsköldsvik har NCC bland annat byggt ett helt nytt stationsområde samt en ny hoppbacke. Nu har projektet utsetts till en av vinnarna i byggbranschens prestigetävling Årets Byggen.

Själva stationsområdet består av två järnvägsspår, två perronger samt anslutningar till intilliggande resecenter och krävde omfattande terrasseringsarbeten. En befintlig järnvägsbro samt de gamla lokstallarna har rivits för att ge plats åt det nya industrispåret som leder till Alfredshems industriområde. Detta innebar också omfattande ledningsarbeten.

En 200 meter lång ny järnvägsbro för industrispåret har byggts över MoDovägen, samt fyra andra broar: en gångbro under perrongen till resecentrum, en 60 meter lång järnvägsbro över hoppbackens underbacke samt en bromsplansbro för backhopparna, som bokstavligen kommer att landa och glida in under järnvägen. Den nya 90-metersbacken håller internationell standard och ersätter de befintliga backarna, som har rivits. Den nya backen ligger i samma läge som den tidigare, men har sprängts in cirka 30 meter i Varvsberget.

I entreprenaden har även ingått ett antal servicevägar och 300 meter stödmurar för perrong. NCC har dessutom sprängt förskärningen till Varvsbergstunneln och byggt om MoDovägen vid området kring järnvägsbron mot stationsområdet.

Projektet som helhet har bland annat inneburit hantering av mycket stora massamängder. Totalt har 160 000 kubikmeter jord schaktats ur och 50-60 000 kubikmeter berg sprängts bort.

För mer fakta om Botniabanan, se www.botniabanan.se. För juryns motivering och ytterligare information om Årets Byggen, besök gärna www.byggindustrin.se.

Obs: En illustration (.jpg) medföljer detta utskick till e-postmottagare. Faxmottagare kan ladda ner filen från www.ncc.info, i pressreleasearkivet för Sverige.

Ytterligare information:
Carl-Åke Johnsson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Norrland, tfn 090-16 81 13 eller 070-680 52 98.
Mats Lundmark, platschef, NCC Construction Sverige AB, region Norrland, tfn 0660-26 57 82 eller 070-640 36 28.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.