Fackförbundet ST

Statistik för Västra Götalands län - Statliga chefer om jämställdhet och mångfald

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 12:10 CET

För första gången i en stor SCB-undersökning svarar chefer på vad de anser om jämställdhet och mångfald i statliga myndigheter, högskolor, universietet, affärsverk och statliga bolag. I Västra Götalands län har 551 chefer, varav 264 kvinnor och 287 män, svarat på Fackförbundet STs enkät.

- Generellt visar resultaten att könsskillnaderna är ganska små med undantag för några få frågor, säger Christina Lönnborg, enhetschef på Fackförbundet ST.

- Det innebär å andra sidan inte att staten är en jämställd arbetsgivare. Materialet visar snarare på att både män och kvinnor har fostrats i samma chefsskola där könsskillnader och mångfald inte synliggörs på ett önskvärt sätt, konstaterar Christina Lönnborg.

Ett av Fackförbundet STs kontroversiella krav är att avskaffa jämställdhets- och mångfaldskommittéer.

- Det är inget självändamål i sig, men alltför ofta blir dessa kommittéer en slags gisslan i arbetet med jämställdhet och mångfald. Istället för att ställa krav på högsta ledningen och hela organisationen, är det lätt att hänvisa den typen av frågor till dessa kommittéer och sedan skylla på dem när resultaten uteblir, säger Christina Lönnborg.

Bakgrund
Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och omfattar totalt 82 frågor. En postal enkät har gått ut till 5 347 chefer, varav 3 851 chefer svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 procent. Insamlingen skedde i februari och mars i år. Första delen, som inriktade sig på chef- och ledarskap, presenterades i maj i år. Nu presenteras den andra och sista delen som handlar om jämställdhet och mångfald.

Siffrorna för länet finns på www.st.org, liksom rapporten för "rikstotalen" med tillhörande frågor och tabeller (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt").

För mer information, välkommen att kontakta:
- Christina Lönnborg, enhetschef, ST, tel 070 518 53 36
(T f presskontakt, ST, tel 070 314 52 73)

OBS! namnbytet till Fackförbundet ST!

ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas
uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag
och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata
företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST.
Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.orgBilagor
Rapport SCB ht 06 Västra Götaland.pdf
https://www.pirab.se/L.asp?X=237148&M=2&A=Rapport%20SCB%20ht%2006%20V%E4stra%20G%F6taland.pdf