Socialstyrelsen

Statistik över skador bland barn

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:12 CET

Den vanligaste orsaken till att barn vårdas på sjukhus eller dör är olika typer av skador och förgiftningar. Varje år skadas mer än 200 000 barn i Sverige så att de måste uppsöka sjukhus för behandling ( i både öppen och sluten vård) och närmare 100 barn dör. Det visar rapporten ”Statistik över skador bland barn – avsiktliga och oavsiktliga”.

Rapporten som lämnas till regeringen idag omfattar skador till följd av olycksfall, avsiktligt självdestruktiv handling och skador till följd av övergrepp bland barn upp till 17 år.

En tredjedel av alla dödsfall bland barn under perioden 1999–2003 berodde på skador och förgiftningar. Det innebär närmare 100 barn varje år. Olycksfall var orsaken i drygt 70 procent av dödsfallen. Bland dessa dominerade transportolyckor stort med närmare två tredjedelar. Näst vanligast var drunkning. Cirka 20 barn per år avled genom avsiktlig självdestruktiv handling. Cirka sex barn per år dödades av en annan person.

En femtedel av alla barn som vårdades i den slutna vården på sjukhus 2001–2005 gjorde det till följd av en skada eller förgiftning, cirka 21 000 barn per år. 18 000 av dem hade skadats genom olycksfall. Mer än hälften av barnen hade varit med om en fallolycka. Små barn föll ofta från en högre höjd, t ex. lekredskap och möbler, medan de äldre barnens fall ofta inträffade genom kollision med ett annat barn under lek eller idrott. Transportolyckor svarade för en femtedel av alla olycksfall.

– Antalet barn som vårdats på sjukhus för skada och förgiftning har ökat något sedan slutet av 1990-talet. Detta är anmärkningsvärt då inskrivningsfrekvensen och antalet vårdplatser generellt sett minskat i den slutna vården, säger Anders Tennlind, utredare vid Socialstyrelsens epidemiologiska centrum.

Drygt 1 000 barn per år vårdades till följd av avsiktligt självdestruktiv handling. Tre fjärdedelar av dem var flickor. För avsiktlig självdestruktiv handling, vanligtvis med läkemedel, har trenden varit stigande för flickor sedan slutet av 1990-talet. För pojkar ses inte samma uppgång.

De flesta barn som söker vård vid sjukhus för en skada behandlas i den öppna vården – cirka 185 000 per år. Detta enligt Socialstyrelsens skaderapporteringssystem EHLASS som också visar att 60 000 barn årligen skadas i bostadsmiljö. Lika många skadas under idrottsutövning, ofta i samband med fotboll och hästsport, sporter som har många utövare. Drygt 30 000 barn per år skadades under skoltid, oftast på skolgården under rast och i gymnastiksalen. 7 000 barn skadades under den tid som barnomsorgen hade ansvaret.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.socialststyrelsen.se

Mera information: Anders Tennlind, 08-555 532 20