Statistiska centralbyrån, SCB

Statistikregistret för fordon

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 13:06 CEST

Inregistreringar av fordon under juni 2004

Under juni 2004 inregistrerades 32 539 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 11,9 procent jämfört med juni 2003. Av de fordon som inregistrerades var 29 884 av årsmodell 2002-2004, medan 2 655 var av äldre årsmodeller. Knappt 25 procent av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.

Under juni 2004 avregistrerades 23 936 personbilar, vilket är en ökning med 1 334 jämfört med juni 2003.

Hittills i år har 161 526 personbilar inregistrerats, vilket är en ökning med 1 345 eller 0,8 % jämfört med motsvarande period förra året.

Antalet motorcyklar (inkl.EU-mopeder) i trafik vid utgången av juni 2004 var drygt 15 % fler än vid samma tidpunkt 2003.

Notera att EU-mopeder finns i registret fr.o.m. januari 1999.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Inregistreringar för juni publiceras torsdag 1 juli kl. 13.00.


SIKA
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Box 17213, 104 62 Stockholm
Fax 08-506 206 10

Förfrågningar
Niklas Kristiansson
Tfn 08-506 206 77
Epost niklas.kristiansson@sika-institute.se
SCB, Enheten för Transportstatistik
701 89
Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Inge Karlsson
Tfn 019-17 66 25
Epost fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.