Statistiska centralbyrån, SCB

Statistikregistret för fordon - Inregistreringar av fordon under mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 10:31 CEST


Under mars 2006 inregistrerades 28 007 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 2,6 procent jämfört med mars 2005. Av de fordon som inregistrerades var 25 995 av årsmodell 2004-2006, medan 2 012 var av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för knappt 28 procent av alla inregistreringar.

Under mars 2006 avregistrerades 20 386 personbilar, vilket är en ökning med
1 921 jämfört med mars 2005.

Antal inregistreringar av personbilar mars 2005 - mars 2006

http://www.scb.se/templates/pressinfo____162836.asp

Inregistreringar av fordon under mars 2006 fördelade på fordonsslag
http://www.scb.se/templates/pressinfo____162836.asp

Inregistrering av personbilar under januari - mars 2006 fördelat på importsätt

http://www.scb.se/templates/pressinfo____162836.asp


Antalet motorcyklar (inkl. mopeder klass 1) i trafik vid utgången av mars 2006 var 11 procent fler än vid samma tidpunkt 2005.

Notera att mopeder klass 1 finns i registret fr.o.m. januari 1999.

Beståndsuppgifter för motorcyklar inkl. mopeder klass 1

I trafik Avställda Totalt
30 juni 2005 321 944 140 094 462 038
31 dec 2005 283 514 198 630 482 144
31 mar 2006 284 597 202 842 487 439


Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Inregistreringar för mars publiceras tisdag 2 maj kl. 09.30.SIKA
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Box 17213, 104 62 Stockholm
Fax 08-506 206 10

Förfrågningar
Niklas Kristiansson
Tfn 08-506 206 77
E-post niklas.kristiansson@sika-institute.se
SCB, Enheten för Transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Inge Karlsson
Tfn 019-17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.