Statistiska centralbyrån, SCB

Statistikregistret för fordon: Nyregistreringar av fordon under januari

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:33 CET

Under januari 2007 nyregistrerades 22 865 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 19,3 procent jämfört med januari 2006. Av de fordon som nyregistrerades var 21 220 av årsmodell 2005-2007, medan 1 645 var av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för drygt 28 procent av alla nyregistreringar.

Under januari 2007 avregistrerades 23 563 personbilar, vilket är en ökning med
2 479 jämfört med januari 2006.

Antal nyregistreringar av personbilar januari 2006 - januari 2007
Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____190146.asp


Nyregistreringar av fordon under januari 2007 fördelade på fordonsslag
Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____190146.asp

Fordonsslag


Antalet motorcyklar (inkl. mopeder klass 1) i trafik vid utgången av januari 2007 var 13,1 procent fler än vid samma tidpunkt 2006.

Notera att mopeder klass 1 finns i registret fr.o.m. januari 1999.

Beståndsuppgifter för motorcyklar inkl. mopeder klass 1
I trafik Avställda Totalt
30 juni 2006
362 931 153 978 516 909
31 dec 2006
320 679 220 357 541 036
31 jan 2007
317 347 225 091 542 438

Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för februari 2007 publiceras torsdagen den 1 mars 2007 kl. 9.30.

Avskiljare

SIKA
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Box 17213, 104 62 Stockholm
Fax 08-506 206 10

Förfrågningar
Anette Myhr
Tfn 063 - 12 09 50
E-post anette.myhr@sika-institute.se

SCB, Enheten för transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Inge Karlsson
Tfn 019-17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.