Statistiska centralbyrån, SCB

Statistikregistret för fordon: Nyregistreringar av fordon under oktober

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 11:12 CET

Under oktober 2006 nyregistrerades 26 796 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 0,3 procent jämfört med oktober 2005. Av de fordon som nyregistrerades var 24 665 av årsmodell 2004-2006, medan 2 131 var av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för drygt 25 procent av alla inregistreringar.

Under oktober 2006 avregistrerades 29 544 personbilar, vilket är en ökning med
6 977 jämfört med oktober 2005.

Antal nyregistreringar av personbilar oktober 2005 - oktober 2006
http://www.scb.se/templates/pressinfo____181755.asp

Nyregistreringar av fordon under oktober 2006 fördelade på fordonsslag
http://www.scb.se/templates/pressinfo____181755.asp

Fordonsslag
http://www.scb.se/templates/pressinfo____181755.asp

Nyregistrering av personbilar under januari - oktober 2006 fördelat på importsätt
http://www.scb.se/templates/pressinfo____181755.asp

Antalet motorcyklar (inkl. mopeder klass 1) i trafik vid utgången av oktober 2006 var 13,0 procent fler än vid samma tidpunkt 2005.

Notera att mopeder klass 1 finns i registret fr.o.m. januari 1999.

Beståndsuppgifter för motorcyklar inkl. mopeder klass 1
I trafik Avställda Totalt
31 dec 2005
283 514 198 630 482 144
30 juni 2006
362 931 153 978 516 909
31 okt 2006
343 574 194 778 538 352

Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Inregistreringar för oktober publiceras fredag den 1 december 2006 kl. 9.30.
Avskiljare

SIKA
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Box 17213, 104 62 Stockholm
Fax 08-506 206 10

Förfrågningar
Lennart Thörn
Tfn 08-506 206 81
E-post lennart.thorn@sika-institute.se
SCB, Enheten för transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Inge Karlsson
Tfn 019-17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.