Statkraft Sverige

Statkraft utökar den biobränslebaserade produktionen i Kungsbacka

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 08:00 CET

(Kungsbacka, 2 december 2013) En ny biobränslepanna håller på att installeras vid fjärrvärmeverket Hammargård i Kungsbacka, vilket bidrar till att oljan kan bytas ut mot förnyelsebart biobränsle. Det innebär att Statkraft kommer att producera 100 procent förnyelsebar fjärrvärme till kunderna i Kungsbacka från årsskiftet.

Statkraft Värme AB investerar cirka 82 miljoner kronor för att utöka den biobränslebaserade fjärrvärmeproduktionen i Kungsbacka. Investeringen omfattar ytterligare en hetvattenpanna för biobränsle på 12 MW, med tillhörande rökgaskondensering på 3 MW vid Hammargårds värmeverk.

- I och med investeringen uppnås konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser även i framtiden. Dessutom får vi nu en utökad och hållbar produktion med hög driftsäkerhet och hög förnybarandel, något som är en förutsättning för att kunna möta expansionen av fjärrvärme i Kungsbacka på ett bra sätt, säger Nicklas Kilstam, affärsområdeschef, Statkraft.

- Dessutom kommer den nya anläggningen att ge förbättrad miljöprestanda och därmed minskade utsläpp till miljön, säger Lars Lindskog, projektledare, Statkraft.

Den nya pannan installeras i ett nytt pannhus intill det befintliga värmeverket och beräknas stå färdig vid årsskiftet.


För ytterligare information:
Nicklas Kilstam, affärsområdeschef, 0300-56 24 05 alt. 070-571 54 30
Lars Lindskog, projektledare, 0300-56 24 16 alt. 070- 272  86 97


Statkraft är Europas största producent av förnybar energi  och Sveriges fjärde största elproducent.
Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme. Statkraft är en stor aktör inom europeisk krafthandel och har 3 600 medarbetare i mer än 20 länder.