Landskrona stad

Statlig satsning på arbetsplatsförlagt lärande

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 13:03 CEST

Skolverket har för 2013 tilldelat utbildningsförvaltningen i Landskrona drygt 1,2 miljoner kronor för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet på ett flertal av gymnasieskolans yrkesprogram.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) omfattar minst 15 veckor inom vardera treåriga gymnasieprogram.

- Detta är en mycket viktig del i arbetet att göra våra ungdomar i än högre utsträckning anställningsbara efter gymnasieutbildningen. Här är samverkan med arbetslivets företrädare såväl privata som offentliga av stor betydelse, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Medlen har beviljats till Selma Lagerlöfgymnasiets yrkesutbildningar inom vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration, restaurang och livsmedel, hotell och turism samt bygg och anläggning.

Insatserna kommer bland annat handla om att inrätta en övergripande APL-samordnare gentemot arbetslivet, stärka det systematiska kvalitetsarbetet gällande denna del av utbildningen, mer stöd och hjälp till arbetslivets handledare samt än bättre kommunikation mellan skola och arbetsliv.

- Syftet med insatserna är att öka elevernas måluppfyllelse. Därmed kan fler elever klara sin yrkesexamen med allt bättre resultat, säger Tomas Johansson.


För ytterligare information

Tomas Johansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
0733 - 47 41 01

 

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.