TV 4 AB

Statlig utredning föreslår sänkning av TV4:s koncessionsavgift

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 00:00 CEST

Den statliga utredning som haft till uppgift att se över lagen om koncessionsavgift har idag överlämnat sitt förslag till regeringen.

Utredningen tillsattes i mars 2002 för att se över koncessionsavgiften mot bakgrund av förändringarna på tv-marknaden. När lagen tillkom i början på 90-talet hade mindre än 30 procent av hushållen tillgång till fler kanaler än SVT och TV4. Idag är det över 70 procent som kan välja mellan ett stort antal kanaler. Värdet av TV4:s ensamrätt att sända reklam i marknätet har därför minskat. Det var denna förändring av marknadsbilden som var motivet för att tillsätta utredningen.

Utredningen konstaterar att när de analoga marksändningarna upphör finns det inte längre förutsättningar att tillämpa lagen om koncessionsavgift och att avgiften nu bör sänkas stegvis. Utredningen föreslår att de rörliga intäktsbaserade avgifterna reduceras med 20 procent för år 2004, med 40 procent för år 2005, med 60 procent för år 2006 och med 80 procent för år 2007. Utredningen har utgått ifrån att de analoga marksändningarna upphör den 1 oktober 2007. Vidare föreslår utredningen att koncessionsavgiften på reklamintäkter från regionala sändningar reduceras till 20 procent. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2004.

Enligt utredningen betyder förslaget att koncessionsavgiften minskas med 110 miljoner kronor år 2004, 170 miljoner kronor år 2005, 230 miljoner kronor år 2006 och 290 miljoner kronor år 2007. Beräkningen är gjord utifrån de intäkter som TV4 hade år 2002 då den totala koncessionsavgiften var cirka 415 miljoner kronor.

Utredare har varit regeringsrådet Marianne Eliason och sekreterare kammarrättsassessor Lars-Åke Ström. Experter i utredningen har varit institutionschef Ulla Carlsson, Nodicom, kanslirådet Ann-Jeanette Eriksson, Kulturdepartementet, professor Karl-Erik Gustafsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, departementssekreterare Niklas Karlendal, Kulturdepartementet, och verksjurist Peter Schierbeck, Radio- och TV-verket.

- Det är bra att utredningen valt en tydlig och obyråkratisk modell som särskilt beaktar lokal-tv:s situation. TV4 förordar dock en snabbare avveckling av koncessionsavgiften, som tillkom när tv-marknaden såg ut på ett helt annat sätt än idag. Vi ska nu analysera utredningen för att kunna ge närmare kommentarer i vårt remissvar, säger TV4:s vd Jan Scherman i en kommentar till utredningens förslag.


För mer information kontakta Johan Winlund, informatör TV4, 08-459 40 37.