Statistiska centralbyrån, SCB

Statliga anslag till forskning och utveckling 2009: Anslagen till FoU-verksamhet fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:43 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272909.aspx

Anslagen till FoU i statsbudgeten ökar för andra året i rad enligt vår prognos. De totala FoU-medlen för i år är 3,7 procent av de totala anslagen jämfört med 3,3 procent förra året.

Totalt uppgår FoU-medlen i statsbudgeten till 28 270 miljoner kronor. Mätt i 2009 års prisnivå, det vill säga kompenserat för prisförändringar mellan åren, är ökningen 2,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 8 procent jämfört med tidigare år.

Tabell: Totala anslag och FoU-medel i statsbudgeten 2008 och 2009. Mnkr, löpande priser och 2009 års prisnivå

Det är de stora mottagarna av FoU-medel som får ökade anslag, exempelvis universitet och högskolor, Vetenskapsrådet, FAS, Formas och Vinnova.  De erhåller tillsammans totalt 20,3 miljarder kronor jämfört med knappt 18 miljarder 2008 . FoU-medlen till försvarsmyndigheterna fortsätter att minska, i år med 770  mnkr.

Tabell: FoU-medel i statsbudgeten 2008 och 2009 efter mottagare. Mnkr, 2009 års prisnivå

FoU-medlens inriktning

Anslagen till FoU-verksamhet fördelas efter de  ändamål verksamheten avser. När en sådan fördelning görs visar det sig att drygt två tredjedelar eller 19,1 miljarder kronor, riktas mot FoU med ändamålet Allmän vetenskaplig utveckling. Till detta ändamål räknas bland annat all FoU inom universitet och högskolor. Dessutom ingår större delen av de medel som tilldelas Vetenskapsrådet.

Tabell: FoU-medel i statsbudgeten 2008 och 2009 efter ändamål. Mnkr 

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU)

Forskning: ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Utvecklingsverksamhet: ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system eller metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån, Investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Carolina Thulin
Tfn 08-506 946 16
E-post carolina.thulin@scb.se

Helena Käll
Tfn 08-506 943 12
E-post helena.kall@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.