Statistiska centralbyrån, SCB

Statliga anslag till forskning och utveckling 2013: Ökade FoU-medel till universitet och högskolor

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 10:00 CEST

Ökade FoU-medel till universitet och högskolor

SCB:s prognos över medel till forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten beräknas uppgå till 31,5 miljarder kronor 2013, vilket motsvarar 3,8 procent av statsbudgeten. Prognosen visar att FoU-medlen minskar med cirka 100 miljoner kronor jämfört med förra årets prognos, räknat i 2013 års prisnivå.

Prognosen visar att medel till forskning och utveckling uppgår till totalt 31,5 miljarder kronor. Det är en minskning med cirka 100 miljoner kronor jämfört med förra året, räknat i 2013 års prisnivå. Medel till FoU utgör 3,8 procent av hela statsbudgeten, vilket är samma andel som 2012.

Ökade medel till universitet och högskolor

Enligt SCB:s prognos går 50 procent av FoU-medlen till universitet och högskolor. Dessa medel ökar med cirka 500 miljoner kronor jämfört med förra året, räknat i 2013 års prisnivå. Lärosätena erhåller tillsammans med Vetenskapsrådet 21,1 miljarder kronor enligt prognosen. FoU-medel till försvarsmyndigheterna uppgår till knappt 1,3 miljarder, eller 4 procent av de totala FoU-medlen i budgeten.

Allmän vetenskaplig utveckling största ändamålet

Ändamålet allmän vetenskaplig utveckling väntas öka med drygt 1 miljard kronor mellan år 2012 och 2013, räknat i 2013 års prisnivå. De största mottagarna av dessa medel är universitetet och högskolor samt Vetenskapsrådet. Sammanlagt går 22,7 miljarder kronor till detta ändamål enligt prognosen, vilket motsvarar 72 procent av de totala FoU-medlen.

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU)

Forskning: ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Utvecklingsverksamhet: ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system eller metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande.

Statliga anslag till forsking och utveckling 2013

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2014-04-09 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån, Enheten för Investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar isabelle Söder

Tfn 08 - 506 947 74
E-post isabelle.soder@scb.se