Miljödepartementet

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 14:38 CEST

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 20 08

Martin Attorps
Departementssekreterare
08-405 21 17

Regeringen beslutade idag om en ny förordning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Beslutet är ett led i arbetet med att uppfylla miljökvalitetsmålen.

Målet med förordningen är att utöka och förbättra den lokala naturvården.

Förordningen innebär att statliga bidrag kan ges till en eller flera kommuner för att genomföra naturvårdsprojekt. För att få bidrag ska projektet, ur ett lokalt perspektiv, bidra till att uppfylla de miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen. Projektet ska också innehålla åtgärder inom till exempel områdesskydd, vård och förvaltning av områden eller arter, kunskapsspridning. Det finns bara möjlighet att få bidrag till utökade och nya satsningar på lokal naturvård.

Regeringen hoppas att lokala aktörer deltar i arbetet med att ta fram nya naturvårdsprojekt. Frågor om bidrag ska prövas av länsstyrelsen.