Riksrevisionen

Statliga insatser för nyanlända invandrare måste förbättras

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 13:43 CET

Riksrevisionens styrelse anser att uppdragen till de myndigheter som ansvarar
för introduktionen av nyanlända invandrare måste förtydligas. Styrelsen anser
också att regleringen av ersättningen till kommuner som tar emot flyktingar
bör ses över.

Riksrevisionen har granskat regeringens, Arbetsmarknadsstyrelsens, Integrationsverkets och
Migrationsverkets insatser för nyanlända invandrare. Granskningen visar att myndigheternas
insatser för gruppen är bristfällig och att regeringens styrning är otillräcklig. Med anledning av
granskningen föreslår Riksrevisionens styrelse att riksdagen begär att regeringen ska förtydliga
uppdragen till berörda myndigheter så att ansvarsfördelning och villkoren för samverkan klargörs.
Styrelsen föreslår också att riksdagen begär att regeringen ska se över nuvarande reglering av
ersättningen till kommuner som tar emot flyktingar och tydligare klargör statens och kommunernas
ansvar. Slutligen föreslår styrelsen att riksdagen begär att regeringen rapporterar till riksdagen omhur de statliga insatserna för introduktion av nyanlända invandrare har förändrats.

Fakta:
Riksrevisionens styrelse beslutade den 8 november att överlämna två framställningar och en redogörelse till riksdagen. Dessa läggs ut på riksdagens hemsida www.riksdagen.se under vecka 47. Styrelsen har initiativrätt gentemot riksdagen genom att den beslutar om framställningar och redogörelser till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskningsrapporter och revisionsberättelser. Framställningar innehåller förslag till riksdagsbeslut medan redogörelser överlämnas för information. Riksrevisionens rapporter finns på Riksrevisionens hemsida www.riksrevisionen.se.

Kontaktpersoner:
Eva Flyborg (fp), ordförande, mobil 070 531 1734
Tommy Waidelich (s), vice ordförande, mobil 070 343 95 12

Pressekreterare Ann-Mari Skorpen, tel 08-5171 40 35 mobil: 0734 45 20 35