Moderaterna

Statliga intäkter från poker till varje pris?

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 13:25 CEST

- Svenska Spel ger sig nu in på nätpokermarknaden trots att alla juridiska frågetecken inte är utredda. Bolaget har handlat upp sin programvara i strid med lagen om offentlig upphandling, något som ansvariga tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling har påpekat för dem.
När staten, via Svenska Spel, träder in på nätpokermarknaden sker det på bräcklig juridisk grund.

Det säger Gunnar Axén, moderat riksdagsledamot och ledamot i riksdagens finansutskott, med anledning av Svenska Spels inträde på nätpokermarknaden idag. Gunnar Axén ställer också idag en fråga i riksdagen till spelansvarigt statsråd, Sven Erik Österberg om den låga säkerheten för nätpokerspelare på Svenska Spels hemsida.

- Jag får intrycket av att detta har gått väldigt fort för att snabbt garantera staten en del av pokervinsterna. Säkerheten på Svenska Spels hemsida är för låg, de borde bättre förhindra att spelkonton kan länsas av andra än den som har kontot. Säkerhetskraven på ett statligt bolags agerande kan ställas högre eftersom Svenska Spel gör satsningen med skattebetalarna som ekonomisk garant.

- Det är också ett visst mått av hyckleri i säkerheten för spelarna på Svenska Spels hemsida. Att sätta högsta insatsen i en enda pott till flera månadslöner (79 400 kr) är knappast att värna om vanligt folks spelande.
Det är ett billigt PR-trick för att verka seriösa. Det handlar i grunden om att staten vill ta del av alla pengar som omsätts på nätpoker.


Frågan bifogas nedan i sin helhet.

-------------------------------------------------

FRÅGA TILL STATSRÅD

2006-03-30

Till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Säkerheten för nätpokerspelare hos Svenska Spel

Frågorna inför Svenska Spels inträde på nätpokermarknaden har varit många.
Upphandlingen har ifrågasatts och är nu ett fall för domstol. Trots oklarheter har Svenska Spel gått vidare enligt planen.

En fråga som nu uppmärksammats är den låga säkerheten för spelarnas pengar. Pengar som sätts in på ett spelkonto via ett bankkonto eller kreditkort kan sedan tas ut på ett helt annat konto. Detta öppnar både för att på ett svårkontrollerat sätt flytta pengar mellan olika personer men ökar också risken markant för att spelarnas spelkonton länsas. Det gör det också betydligt lättare för dem som stjäl kreditkort att länsa dessa via Svenska Spels pokerkonton. På många av Svenska Spels konkurrenter är denna möjlighet stängd eftersom de väljer att värna om spelarnas säkerhet.

När Svenska Spel nu lanserar sig på marknaden heter det att det är ett tryggt och reglerat alternativ. Tyvärr visar det sig att det inte är fallet vad gäller säkerheten för spelarnas konton. Den reglering som säger att man bara får satsa 79 400 kronor per pokergiv är också en chimär som knappast berör mer än någon handfull spelare i Sverige. De flesta spelare är inte i närheten av att satsa ens en hundradel av den summan i en pokerpott.

Min fråga till ansvarigt statsråd är därför:

Avser statsrådet på något sätt agera för att ställa krav på det statliga bolaget Svenska Spel att öka säkerheten för sina spelare?

Gunnar Axén (m)


__________________
Niclas Bengtsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm

+46-8-786 41 05
+46-73-682 80 03