Bengtsfors kommun

Statliga medel ger 70 invånare i Dalsland yrkesutbildning redan i år

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2009 15:16 CEST

Bengtsfors kommun har tillsammans med Åmål, Dals Ed och Mellerud beviljats pengar för yrkesinriktad utbildning inom vuxenutbildningen. Satsningarna kommer bland annat att ske inom yrkesområdena omvårdnad, VVS/kyla, hotell/restaurang och detaljhandel.

Regeringen beslutade hösten 2008 att avsätta 1,2 miljarder kronor till yrkesinriktad vuxenutbildning i landet. Satsningen ska ske under 2009-2011. Kommunerna alternativt kommuner i samverkan inbjöds att ansöka om dessa medel. Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud och Åmål beslutade om att gå in med en gemensam ansökan där Bengtsfors kommun står som huvudsökande. Ansökan beviljades och för år 2009 innebär det 1,6 miljoner i tillskott till vuxenutbildningen i området. Tillsammans med kommunernas medfinansiering ger det totalt 1,8 miljoner kronor för innevarande år.

De beviljade pengarna kommer att användas till följande yrkesutbildningar;

  • Energi inriktning VVS/kyla, värmepumpsteknik
  • Hotell & restaurang inriktning storhushåll/kock
  • Industriteknik inriktning svetsteknik
  • Omvårdnadsutbildning
  • Detaljhandelsutbildning

Varje kommun av de samverkande kommer själva att ordna omvårdnads och detaljhandelsutbildningar. Övriga utbildningar har planerats enligt följande:

  • VVS-utbildning förläggs till Håfreström och startar den sista veckan i augusti.
  • Inriktningen mot svetsteknik startade på Karls Gärde utanför Dals Långed den 18: e maj.
  • Hotell- och restaurangutbildningen kommer att starta sista veckan i augusti i år på Hotell Dalia i Bengtsfors.

Till samtliga yrkesutbildningar kommer det att vara flera antagningstillfällen.

De samverkande kommunerna beräknar få drygt 3,2 miljoner kronor för år 2010 och då kommer de presenterade yrkesutbildningarna att fortsätta och dessutom kommer en elektrikerutbildning att startas i Åmål med start i januari 2010.

- Vi är glada att vår ansökan beviljades, det innebär att ett 70-tal invånare kommer att få en yrkesutbildning under 2009, säger Jan Annebjörk, chef för vuxenutbildningen i Bengtsfors kommun.

För Bengtsfors kommun

Sofia Magnusson

Kommuninformatör