Saco

Statligt anställda och landstingsanställda kronobergare i lönetopp

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 13:37 CEST

Löneutvecklingen för akademiker i Kronoberg har varit bäst i landet inom stat och landsting men något under snittet i primärkommunal sektor. Det visar statistik från SACO som presenterades vid en SACO-konferens i Växjö på torsdagen. Statistiken behandlar statligt, kommunalt och landstingsanställda och täcker åren 1998 - 2002.

På den kommunala nivån sticker Älmhult och Markaryd ut som LA-regionerna med den bästa löneutvecklingen. Medan Växjö ligger klart sämst till.

Inom statlig och kommunal sektor har kvinnorna procentuellt sett haft en bättre utveckling än männen. Kronoberg avviker dock från mönstret när det gäller landstingssektorn. Kvinnorna har här haft en avsevärt sämre utveckling än männen – oavsett mätteknik. Detta är ett mycket ovanligt mönster. Skillnaden i medellön har ökat med över 5000 kronor och lönegapet mellan kvinnor och män är större än inågot annat landsting.

- Även offentliganställda akademiker måste få en lön som motsvarar kraven på utbildning, kunskap och kompetens i deras yrken, säger SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg. I annat fall kommer offentliga arbetsgivare att få svårt att rekrytera nya välutbildade medarbetare.

De medellöner som redovisas är genomgående heltidslöner. Skillnaderna mellan könen handlar alltså i detta fall inte om skillnader i arbetstid.

Att olika delar av landet uppvisar skillnader i löneutveckling är både naturligt och önskvärt. Syftet med SACO:s genomgång är alltså inte att presentera några speciella problem utan mer att erbjuda ett underlag för en lokal diskussion kring löner och arbetsvillkor för SACO:s medlemmar.

Statistiksammanställningen finns som pdf-fil

Frågor om statistiken besvaras av Annakarin Bergström vid SACO:s statistikenhet, 08-613 48 45

Fakta:
Siffrorna gäller för SACO-förbundens medlemmar och behandlar såväl primär- och landstingskommunal som statlig sektor. Redovisning sker dels för hela länet och dels för lokala arbetsmarknadsregioner (LA-region). En lokal arbetsmarknadsregion är inte nödvändigtvis samma sak som en kommun utan inkluderar hela det område som kan betraktas som en sammanhållen arbetsmarknad.