ReadSoft

Statligt servicecenter i Sydafrika tecknar avtal värt 2,1 MSEK med ReadSoft för automatisk fakturahantering

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 14:13 CEST

ReadSoft Sydafrika har tecknat ett avtal med ett statligt servicecenter (Shared Service Center, SSC) i Sydafrika om att leverera en automatisk fakturahanteringslösning. Avtalet är värt 2,1 MSEK och inkluderar licenser, implementering, samt support- och underhållstjänster. Affären tecknades under det tredje kvartalet 2012.

Servicecentret kommer att använda ReadSofts produkt PROCESS DIRECTOR för automatiskt fakturahantering för att effektivisera sin fakturabehandling i SAP. Kunden har lagt till ytterligare funktionalitet genom att välja till MOBILE APPROVAL - för fakturagodkännande via mobiltelefoner och REPORTER för att förbättra sin rapportering.

Genom att automatisera sin fakturahantering, helt integrerat inom SAP, ser servicecentret fram emot minskade omkostnader för leverantörstjänster, bättre helhetsinsyn samt maximerad effektivitet med mobila funktioner.

-Vi är glada över att kunna göra ett avtryck på den afrikanska marknaden och särskilt inom den statliga servicecentersektorn, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi övertygade om att våra lösningar och produkter fortsätter att vara de ledande alternativen för SAP-användare. Det är också glädjande att denna kund väljer att maximera sina tids- och kostnadsbesparingar genom att välja våra MOBILE APPROVAL- och COLLECTOR-tillägg, avslutar Per Åkerberg, 

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-10-08 kl 14:00.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com

ReadSoft South Africa
Tel:  +27 (0) 11 575 3485
E-mail: info-sa@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.