Uppsala kommun

Statligt stöd ska stärka den lokala livsmedelsförsörjningen

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2016 09:23 CEST

Uppsala kommun har beviljats en halv miljon kronor i statligt stöd för innovation och utveckling inom livsmedelskedjan. Det kan exempelvis handla om lagring och distribution av livsmedel, lokala gödselmedel och återföring av näring från städerna. Pengarna ska användas till att hitta nya affärsmodeller och öka samverkan mellan kommunen, företag och konsumenterna.

Efterfrågan på hållbart producerade livsmedel ökar och i en tid av växande städer och klimatosäkerhet är det viktigt att verka för en hållbar livsmedelsförsörjning.

– Projektet ska utveckla en modell för att göra den lokala cirkulära livsmedelskedjan till en drivkraft för hållbar samhällsutveckling. Och genom detta samverkansprojekt får vi också tillgång till bred kompetens inom området. Dessutom kan projektet även leda till att bygga ett lokalt och regionalt nätverk för att öka innovationskraften inom området, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd i Uppsala.

Utvecklingsarbete kring närproducerade livsmedel och näringslivsutveckling bedrivs redan idag. Pengarna från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova innebär att takten i arbetet kan öka.

– Arbetet sker i samverkan med flera andra parter inom forskning och landsbygdsnäringen. Vi vill gifta ihop kommunens behov av att ta ett större helhetsansvar för städers integration i det omgivande ekosystemet med en ny våg av sociala innovationer mellan producenter och konsumenter, säger Hannes Vidmark, miljöchef i Uppsala kommun.

De samverkande parterna i projektet är Uppsala kommun, Hushållningssällskapet, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Ekologiska Lantbrukarna i Uppland, SLU samt SP Food and Bioscience.

För mer information

Gunilla Meurling, utredare
Telefon: 018 - 727 12 56
e-post: gunilla.meurling@uppsala.se

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd
Telefon: 076 – 76 183 76

Hannes Vidmark, miljöchef
Telefon: 0708- 21 65 91