Regionförbundet södra Småland

Statligt stöd till försöksverksamhet för multisjuka äldre i Kronoberg

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 17:00 CEST

Länet har beviljats statliga medel för att utveckla lokala team med samordningsansvar för de mest sjuka äldre. Kronobergs ansökan var en av de 19 som godkändes av totalt 94. SKLs beslut innebär att länet genom regionförbundet kommer att få drygt 4 miljoner per år i tre år.

I somras formulerade representanter från kommunerna, landstinget, regionförbundet och FoU Kronoberg en ansökan om hur länet vill driva utveckla arbetet för de mest sjuka äldre.
– Det övergripande syftet är att erbjuda de mest sjuka äldre i länet ett sammanhållet omhändertagande. Ett omhändertagande där verksamhetsgränser inte är ett hinder. Det ska göras genom tvärprofessionella team, med professioner från såväl landsting som kommun, säger samordnare Marita Eriksson.

När försöksverksamheten är avslutad efter tre år, ska det finnas väl etablerade lokala tvärprofessionella team, som träffas regelbundet 1-4 gånger per år. Dessa ska systematiskt följa de mest sjuka i området och en samordnare finns alltid utsedd till de ”mest sjuka”.
– I relation till den tid som de mest sjuka äldre får från olika professioner i dag bör försöksverksamheten leda till resursbesparingar och framförallt en mer sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka, säger Marita Eriksson.

Utgångspunkten i projektet är befintligt lokalt arbete. Pågående länsövergripande arbete, exempelvis Linneaprojektet, kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre, arbetsorganisationen från missbruks- och beroendeprojektet ”Kunskap till praktik”, ska involveras och integreras i projektet.

För mer information kontakta
Marie-Louise Hilmersson, förbundsstyrelsens ordförande, 0733-47 79 23
Marita Eriksson, samordnare välfärdsfrågor, 0470-77 85 13, 0768-79 83 84

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs kommuner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.