ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Statligt stöd till miljö och energi ökar

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 09:30 CEST

Nettokostnaden för det totala offentliga stödet till näringslivet i Sverige uppgick 2007 till 31,3 miljarder kronor, vilket var i stort sett oförändrad nivå jämfört med föregående år. Statligt stöd till näringslivet ökade med 1,7 procent under 2007.

Det visar ny statistik från ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Sverige rankades bland de största stödgivarna inom EU27 när det gäller stöd för miljöändamål i förhållande till BNP. En stor del av stödet, uppskattningsvis 53, procent, bestod av befrielse från miljöskatter, enligt EU-DG för konkurrens.

Det industripolitiska stödet inkluderar stöd till företagens FoU, småföretagsstöd och exportstöd. FoU-stödet har ökat jämfört med föregående år med drygt 20 procent. Stödet till små företag ökade 15 procent under 2007. Nettokostnaden för exportstödet har på senare år varit i stort sett obefintlig.

Regionalpolitiska stödet ökade med totalt 27 procent jämfört med föregående år. Arbetsmarknadsstödet minskade under 2007 med 13 procent. Starta-eget-bidraget halverades, från 800 miljoner år 2006 till 456 miljoner 2007.

Energistödet har ökat med 30 procent under 2007.

– Ökningen inom energisektorn beror bland annat på att generell punktskattebefrielse för koldioxidneutrala bränslen ökade under 2007 med 31,4 procent. En annan anledning är att stödet inom kategorin lokala klimatinvesteringsprogram ökade med 63 procent till 174 miljoner, säger projektledare Edgar Iglesias.

Sektorn Övrigt stöd inkluderar bland annat åtgärder till förmån för vissa särskilda avfallsanläggningar, förordning om statliga bidrag till lokala investeringsprogram, investeringsstöd för ökad energieffektivitet, konvertering till förnybara energikällor i offentliga lokaler samt åtgärder för att främja visst bostadsbyggande. Övrigt stöd minskade, från 1,64 miljarder 2006 till 1,57 miljarder 2007.

För ytterligare information kontakta Edgar Iglesias, projektledare, 063 16 66 35 alternativt Peter Vikström, avdelningschef, 063 16 66 15.