Länsstyrelsen i Uppsala län

Statligt stöd till solceller på dagistak

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 09:13 CET


Länsstyrelsen har tagit beslut om 945 000 kronor i statligt stöd för installation av 162 kvadratmeter solceller på en förskola i stadsdelen Årsta i Uppsala.

Uppsala kommun står som mottagare av stödet. Installationen av solcellerna på förskolan påbörjades i augusti förra året och kommer att vara färdiga under oktober detta år.

 

–        Det är positivt att investeringar i solenergi fortsätter. Det är en enorm tillgång som hittills inte utnyttjats fullt ut. Solenergin kommer att spela en viktig roll för vår framtida energiförsörjning, både till förmån för miljön och vår ekonomi, säger Tomas Östlund vid länsstyrelsens plan- och bostadsenhet.

 

Bidraget till installation av solceller kan sökas hos länsstyrelsen. Det gäller installation i alla byggnader. Bidrag ges till högst sextio procent av investeringskostnaden för projekt som slutförs senast den 31 december 2011.

För mer information, kontakta:

Handläggare Tomas Östlund, länsstyrelsens bostadsfunktion tfn 018-19 52 42.