Steria AB

Statnett väljer Steria

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 16:42 CET

Steria har fått i uppdrag att leverera ett stort systemutvecklingsprojekt till det norska elnätsbolaget Statnett. Kontraktet har ett förväntat värde på nära 120 miljoner svenska kronor och innefattar bland annat leverans av ett samhällskritiskt IT-system.

– Vi har behov av att ersätta flera av kärnkomponenterna i våra IT-system. En av ändringarna är att avveckla Landscentralernas reglerings- och marknadssystem (LARM), som används för att styra och säkra balans i kraftnäten, säger Peer Olav Østli, koncernchef för IKT inom Statnett.

Projektet innebär också att en ny plattform ska utvecklas för att ersätta nuvarande system och moduler och ge användare på norska Landssentralen ett gott och effektivt systemstöd. Detta ska leda till att Statnett får bättre möjligheter att snabbt och enkelt göra ändringar i marknadssystemen.

– Vi tog del av flera bra anbud men Sterias stod ut positivt redan tidigt i processen. Vi känner oss trygga i att vi får en bra partner som vi vill jobba tätt tillsammans med de kommande åren, säger Østli.

Ett team från Steria är redan på plats i Statnetts lokaler och förbereder och planerar kommande delleveranser, säger Lene Melfald, ansvarig för systemutveckling inom Steria. – Vi fortsätter lösningsbeskrivningsfasen till slutet av november och därefter trappas bemanningen upp för nästa fas, konstruktionsfasen.

Projektprocess viktig
I elbranschen pågår kontinuerligt norska, nordiska och europeiska diskussioner som kan leda till ändringar på marknaden och för Statnett är det viktigt att IT-systemen inte utgör en flaskhals när ändringar skall utföras. För Statnett är det viktigt att kravändringar kan genomföras på ett smidigt sätt.

Steria har fokuserat mycket på att erbjuda smidiga projektprocesser och vunnit flera upphandlingar utifrån företagets framsteg inom området, däribland norska Statens Pensjonskasse.

– Vi har samlat några av de bästa inom utveckling och projektledning och erbjuder idag en stark kompetens på området, säger Melfald på Steria.

Om Steria

Steria, en ledande europeisk leverantör av heltäckande IT-tjänster, erbjuder kunder integrerade tjänster såsom rådgivning inom affärsverksamhetens kärnprocesser såväl som utveckling och drift av deras IT-system.

Steria har över 18 300 medarbetare i 16 länder. Omsättningen per den 31 december 2009 uppgick till 1 630 miljoner euro. Koncernen med huvudkontor i Paris är noterat på Parisbörsen Euronext.