BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Statoil stödjer Bris

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 07:30 CET

Från och med årsskiftet stödjer Statoil Bris verksamhet att möta barn och unga som behöver en vuxen att prata med.

Trycket på Bris telefon och chatt är hårt och trots de utökade öppettiderna så är det nästan alltid kö. Förra året hade Bris över 28 000 stödjande kontakter med barn och unga i behov av att prata med en vuxen.
- Vi vet att det är avgörande för många att någon lyssnar på dem och tar dem på allvar. Det är också viktigt att agera tidigt när barn och ungdomar signalerar att de har problem, det tjänar både individen och samhället på. Vi kan få barnen att känna hopp, se möjligheter och vi kan länka dem vidare till andra professionella så som polisen, BUP eller socialtjänsten, säger Kattis Ahlström, generalsekreterare på Bris.

Genom Statoils ekonomiska stöd har en kuratorsplats kunnat bemannas. Tillsammans planerar vi gemensamma aktiviteter med målet att bemanna ännu en kuratorsplats i Bris stödverksamhet för att på så sätt kunna hjälpa ännu fler barn och unga.

- Vi ser nästan dagligen exempel på barn och ungdomar som far illa på olika sätt. Det är ett samhällsproblem som finns oavsett bakgrund eller tillhörighet. Vi på Statoil känner starkt för frågan då barn och ungdomar är vår framtid, både som framtida anställda och som kunder. Vi har valt ett aktivt
sponsorskap där vi verkligen bidrar till att hjälpa till. Jag är väldigt stolt över detta samarbete, säger Morgan Wiktorsson, VD för Statoil.

Bris har i över 40 år arbetat  med att stärka barns rättigheter både genom att prata med barn och genom att påverka samhället på olika sätt.

-Nästa år blir ett särskilt intensivt år i och med att det är val. Det finns många barnrättsfrågor som behöver belysas. Vi ser ökad psykisk ohälsa bland barn och unga på många olika plan. Bris kommer aktivt verka för att säkerställa att politikerna formar en politik som tar barn och ungas behov på allvar, säger Kattis Ahlström.

För mer information kontakta: Silvia Ernhagen, kommunikationschef Bris, 0701 60 88 09.


Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i BRIS arbete. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se.