Röster För Barn (Voices for children)

Statsbidrag finansierar styvbarns uteslutning ur förening

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 21:41 CET

 Under en lång tid har det pågått en ganska tyst kritk mot Riksförbundet Samhällets styrelse, som av olika skäl inte hanterats offentligt. Det finns många skäl till att hålla konflikter interna men det finns en gräns när det också måste bli offentligt. I dagarna skickades ett 8-sidigt brev till Styrelsen för Samhällets Styvbarn med en samlad kritik mot hur Förbundets Styrelse hanterat vad som kallas besvärliga medlemmar. Medlemmar som av olika skäl uttryckt missnöje beskrivs som hot – störande av ordning och utgör ett hot mot hela medlemsgruppen. Det har till och med diskuterats strategier inom FS (Förbundsstyrelsen) som påminner om hur Staten lägger upp strategier mot terrorhot och våld, detta trots att det aldrig förekommit något våld inom Styvbarn eller emot styrelsen.

Läs mer här