Nättidningen Payback / Payback Sverige

STATSCENSUR 2: JUSTITIEDEPARTEMENTET HAR PLOCKAT BORT FÖRRA MINISTERNS DEMOKRATIFIENTLIGA UTTALANDE KRING BIKERS!

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 00:06 CET

Bakgrund

Payback Sverige har tidigare skrivit om att BRÅ:s unika fakta- och forskningsarbete kring bikers: MC-Brott 1999:6 plockats bort från alla sajter och numer bara finns att erhålla genom att betala för en kopia av rapporten från Kungliga Biblioteket. Ett förfarande som få medborgare känner till är nämligen att Kungliga Biblioteket ska erhålla en kopia av alla tryckta publikationer för arkivering och mot betalning kunna tillhandahålla allmänheten.

Payback har självklart betalat för en kopia för att kunna använda i arbetet för bikerkulturens avkriminalisering.
Den finns här

Payback har också tidigare beskrivit statens censur av rapporten vars slutsatser var att bikerklubbarna inte var kriminella organisationer utan att medlemmar tillsammans med andra personer utanför miljön begår brott som ej kan härledas till klubbarna. Läs om censur 1 här

Justitieministern kallade bikers för “Icke Skyddsvärda Personer”!

I samband med att hyrestvisten mellan Hells Angels MC Karlstad och Karlstads kommun pågick 2014 påannonserade dåvarande Justitieministern Beatrice Ask en kommande utredning som skulle ha som målsättning att ta fram lag och verktyg att kunna förhindra mc-klubbar att etablera sig samt kunna vräka mc-klubbar från de fastigheter de ägde eller hyrde. I samband med utredningen uttalade justitieministern följande: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov organiserad brottslighet.

Att det då handlade om mc-klubbar bevisas av två förhållanden:

1. Den då heta och pågående konflikten mellan Hells Angels MC och Karlstad

2. Vilka andra grupper som polis och regering, utan några former av bevis ,väljer att inräkna under organiserad brottslighet använder sig av hyrda eller egenägda fastigheter? Det framgår även tydligt ur nedanstående artikel att Beatrice Ask avsåg just mc-klubbar med utredningen.
Se även: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5941998

Justitiedepartementet har raderat ministerns uttalande!

Nu visar det sig att Justitiedepartementet avsiktligt raderat det pressmeddelandet där Beatrice Ask uttryckte sig så demokratifientligt kring bikerklubbar!

Här är tidigare länkar till pressmeddelandet som nu tagits bort: http://www.regeringen.se/sb/d/18793/a/244935samt http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/96/54/81597635.pdf

Även Helsingborgs Dagblad har raderat inlägget kring utredningen: https://www.hd.se/skane/2014/08/20/skarpta-straff-for-brott-i

Payback lurar censuren och publicerar originaldoumentet!

Payback sparar självfallet dock allt viktigt material för att vid behov kunna använda vid senare tillfälle vilket innebär att alla fortfarande kan läsa vad förra Justitieministern uttalade kring utredningen och om “icke skyddsvärda personer” här nedan:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/ickeskyddsv%C3%A4rda.pdf

Länk till tidigare artikel kring Justitieministerns uttalande: https://payback.name/paybacks-arbete-far-justitieministern-att-tillsatta-utredning-som-mojliggor-vrakning-av-mc-klubbar/

Payback Sverige - Riksorganisationen för Bikers Rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80