Finansdepartementet

Statskontoret ska ta fram underlag för bedömning av förekomsten av korruption i kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 12:24 CEST

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att ta fram ett underlag om förekomsten av korruption i kommuner och landsting, samt i kommun- och landstingsägda företag.

- Korruption är ett allvarligt samhällsproblem. Vi måste ha nolltolerans mot korruption; medborgarna måste kunna lita på att politiska beslut tas med deras bästa för ögonen, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Inom uppdraget ska Statskontoret kartlägga rättspraxis och sammanställa forskning på korruptionsområdet. Statskontoret ska undersöka vilken uppfattningen är om förekomsten av korruption hos ett brett urval av tjänstemän och förtroendevalda inom kommuner, landsting samt kommun- och landstingsägda företag. Statskontoret ska också undersöka hur de kommunala revisorerna arbetar med att förebygga korruption samt vilka åtgärder som vidtas inom revisionen i detta arbete.

Inom ramen för de kontakter som tas med såväl förtroendevalda och tjänstemän som revisorer, ska Statskontoret undersöka kunskapsnivån om de regelverk som finns idag för att förebygga korruption och om interna riktlinjer.

Leverantörernas uppfattning om korruption vid affärsförbindelser med den kommunala sektorn kommer att belysas genom Statskontorets kontakt med branschorganisationer.

Statskontoret kommer även att analysera behovet av åtgärder som skulle kunna bidra till att minska förekomsten av korruption och belysa goda exempel på lokala åtgärder mot korruption.

Statskontoret ska redovisa resultatet av undersökningen senast den 10 juni 2012.


Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Charlotte Brunlid
Enheten för kommunal lagstiftning och spelreglering
08-405 28 02
072-202 66 65