Exportrådet

Statsminister Göran Persson deltar i miljöteknikseminarium i Bratislava

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 11:32 CEST

I samband med att Sverige öppnar ambassad i Bratislava, Slovakien och statsminister Göran Perssons besök, arrangerar Exportrådet tillsammans med företag inom nätverket Svensk Miljöteknikexport ett miljöteknikseminarium den 10 maj 2004.

Seminariets syfte är att profilera svenskt kunnande inom miljöteknik och svenska företags satsningar i Slovakien. Den svenska företagsdelegationen består av miljöteknikföretag främst inom teknikområdena vattenrening och avfallshantering. Förutom statsminister Göran Persson deltar också Slovakiens miljöminister Laszlo Miklos och Sveriges ambassadör i Bratislava, Cecilia Julin.


Slovakien står inför stora utmaningar för att möta de krav som ställs på miljöförbättringar i och med medlemskapet i EU. Enligt EU-kommissionen krävs investeringar i EU:s nya medlemsländer i storleksordningen 80 miljarder euro. Inom till exempel vattenrening kommer stora investeringar att behövas då endast 17 procent av kommunerna (motsvarande 55 procent av invånarna) har kommunal vattenrening.


- Under Sveriges ordförandeskap våren 2001 var Miljö (Environment) ett av de tre E som Sverige hade som tema. De andra två var Utvidgning (Enlargement) och Sysselsättning (Employment). Miljöområdet är ett av de största inom EU och det är därför mycket välkommet att Slovakien har prioriterat detta, säger Cecilia Julin, Sveriges ambassadör i Slovakien.


- Seminariet är en uppföljning av tidigare aktiviteter i samband med statsbesöket i april 2002 och är ett utmärkt tillfälle att profilera den svenska kompetensen inom miljöteknik, där svenska företag bidrar till att skapa hållbara städer genom olika tekniska lösningar inom olika kommunala försörjningssystem. Sverige är på många områden framstående när det gäller miljöteknik och vi bedömer möjligheterna för svenska företag att göra affärer i Slovakien som goda. Vi hoppas att seminariet leder till att de professionella och kommersiella nätverken mellan våra båda länder ytterligare stärks, säger Rutger Engsäll, ansvarig för Svensk Miljöteknikexport på Exportrådet.


Deltagande svenska företag är: ABS Pump AB, Enskilda Vattenverket i Norden AB , Gordic Sweden AB, ITT Flygt AB, Prefa Alfa a.s. (Alfa Rör), Sweco International AB, Tekniska Verken i Linköping AB, WTC Sweden AB.


Seminariet och utställningen äger rum på Hotel Borik, Na boriku 15 i Bratislava, måndag 10 maj.


För ytterligare information kontakta:

Rutger Engsäll, Svensk Miljöteknikexport, tel. 08-783 85 00, 0708-83 85 57, e-post: swedentech@swedishtrade.se

Cecilia Schartau, Svensk Miljöteknikexport, tel: 08-783 85 11,

e-post: cecilia.schartau@swedishtrade.se

Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel 08-783 85 46, 0708-83 85 46


Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har över 350 anställda och kontor i 40 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 400 miljoner kronor.