FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

Statsminister måste fokusera på MR-frågor under sitt Iranbesök

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 11:35 CET

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) beklagar statsminister Stefan Löfvens beslut att besöka Iran i februari på inbjudan av prästerskapets president, Hassan Rohani.

Iran under prästerskapets envälde är varken en viktig politisk eller ekonomisk aktör utan den främsta instabilitetsfaktor i regionen, vilket har påpekats flera gånger av Sveriges allierade i EU samt USA. Regimen säkrar sitt grepp om makten genom en brutal inhemsk repression och export av terrorism och religiös fundamentalism utomlands.

Goda kontakter med Iran, världens främsta finansiär av terrorism och det land som avrättar flest individer per capita, är knappast en tillgång för Sverige som regeringen vill hävda utan riskerar att utsätta vårt öppna samhället för ökad religiös extremism.

Iranska myndigheter har sedan årets början avrättat i snitt tre individer per dag medan revolutionsgardet fortsätter att arrestera aktivister, regimkritiker och dubbla medborgare för godtyckliga och påhittade brott. Allt fler människorättsorganisationer varnar idag för att de medborgerliga rättigheterna är under attack i landet. Teheranregimen anses också vara det största hindret mot en fredlig politisk lösning i Syrien.

Därmed kommer statsministerns besök väldigt olägligt i tiden och underminerar Sveriges anseende som en principfast förespråkare för mänskliga rättigheter i världen. Det signalerar att Sverige är redo att blidka Irans korrupta och brutala regim för ekonomiska intressen.

Regeringens uttalande från den 16 januari nämner även den stora iranska diasporan i Sverige men bortser från att en stor majoritet av dessa svensk-iranier har flytt prästerskapets förtryck och förföljelse. De drömmer om ett fritt och demokratiskt Iran och önskar att regeringen vidtar aktiva åtgärder för att främja mänskliga fri- och rättigheter i Iran istället för att öka handeln med en brutal regim som förtrycker deras familjer, anhöriga och landsmän.

80 procent av Irans befolkning lever idag under den fattigdomsgräns som regimen själv definierat. Det är således revolutionsgardet och institutioner under högsta andlige ledarens kontroll som blir de största vinnarna av den ökade svenska närvaron i landet. De svenska företag och banker som vill göra affärer i Iran riskerar också negativt publicitet samt att bryta mot gällande ekonomiska straffåtgärder. Sådan är Irans hårda verklighet och allt annat är en naiv omskrivning av verkligheten som kommer att få förödande konsekvenser för Sverige.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar statsministern Stefan Löfven (S) att omvärdera sitt beslut och avstå från att resa till Iran.

Alternativt bör regeringen vidta alla nödvändiga åtgärder för att statsministerns besök inte blir en propagandaseger för prästerskapet. Det kan statsministern Stefan Löfven (S) göra genom att öppet kritisera iranska regimen och den förvärrade situationen för mänskliga rättigheter, i synnerhet det statliga och systematiska förtrycket av kvinnor, under sitt besök i Iran.

Sverige måste göra det klart för Teheranregimens ledare att deras oacceptabla beteende riskerar att isolera dem ytterligare.

Regeringen bör villkora förbättrade relationer med Teheran med ett omedelbart stopp för avrättningar, tortyr och förföljelse av aktivister och regimkritiker samt frigivning av samtliga politiska fångar i linje med krav stipulerade i FN:s senaste Iranresolution.

FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) är ett nätverk av iranska föreningar i Sverige samlade kring frågan om prästerskapets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och drömmen om en demokratisk förändring i Iran. www.fffi.se, @FrittIran